Învață cum se înmulțesc fracțiile ordinare

Înmulțirea fracțiilor. Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași. Exemplu.

Cum se înmulțesc două fracții?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:

 • ca numărător, rezultatul înmulțirii numărătorilor fracțiilor,
 • ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor fracțiilor.
 • a/b × c/d = (a × c) / (b × d)
 • a, b, c, d sunt numere întregi;
 • dacă perechile (a × c) și (b × d) nu sunt numere coprime, adică au factori primi comuni, fracția rezultată trebuie simplificată.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

Un exemplu de înmulțire a trei fracții ordinare, cu explicații:

 • 6/90 × 80/24 × 30/75 = ?
 • Descompunem în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor și simplificăm fracțiile inițiale.
  • 6/90 = (2 × 3) / (2 × 32 × 5) = ((2 × 3) : (2 × 3)) / ((2 × 32 × 5) : (2 × 3)) = 1/(3 × 5) = 1/15
  • 80/24 = (24 × 5) / (23 × 3) = ((24 × 5) : (23)) / ((23 × 3) : (23)) = (2 × 5)/3 = 10/3
  • 30/75 = (2 × 3 × 5) / (3 × 52) = ((2 × 3 × 5) : (3 × 5)) / ((3 × 52) : (3 × 5)) = 2/5
 • La acest moment, fracțiile sunt simplificate, iar numărătorii și numitorii descompuși în produse de factori primi:
  • 6/90 × 80/24 × 30/75 = 1/(3 × 5) × (2 × 5)/3 × 2/5
 • Înmulțim numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor, eliminând factorii primi comuni:
  • 1/(3 × 5) × (2 × 5)/3 × 2/5
  • = (1 × 2 × 5 × 2) / (3 × 5 × 3 × 5)
  • = (1 × 2 × 2 × 5) / (3 × 3 × 5 × 5)
  • = (1 × 2 × 2 × 5) / (3 × 3 × 5 × 5)
  • = (2 × 2) / (3 × 3 × 5)
  • = 4/45

Mai multe despre fracțiile ordinare / teorie: