Transformă întregi, numere zecimale și fracții periodice în fracții și procente. Dacă numerele zecimale sunt mai mari decât 1, ele sunt convertite și în fracții mixte. Calculator pentru fracții echivalente

Numere zecimale în fracții și procente, calculator online

Cele mai recente numere întregi, zecimale și fracții zecimale periodice convertite în fracții și transformate în procentaje

Convertește numărul zecimal 0,45 07 iun, 19:53 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 0,45 07 iun, 19:53 EET (UTC +2)
Convertește numărul întreg 44 07 iun, 19:52 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 25,7 07 iun, 19:51 EET (UTC +2)
Transformă fracția zecimală periodică simplă 4,(185) 07 iun, 19:51 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 0,77 07 iun, 19:51 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 0,45 07 iun, 19:49 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 0,00042 07 iun, 19:48 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 0,146666669 07 iun, 19:48 EET (UTC +2)
Transformă fracția zecimală periodică simplă 0,(9) 07 iun, 19:47 EET (UTC +2)
Convertește numărul întreg 500 07 iun, 19:47 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal - 22,9 07 iun, 19:47 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 2,545 07 iun, 19:47 EET (UTC +2)
Toate numerele întregi, zecimale și fracții zecimale periodice convertite în fracții, fracții mixte și transformate în procente

Cum poți transforma un număr zecimal în fracție și procentaj. Pași.

1. Cum se scrie numărul ca procentaj:

2. Cum se scrie numărul ca fracție:

Exemplu: Convertește numărul zecimal 5,6. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare

1. Scrie numărul ca procentaj.

Notă: 100/100 = 1

5,6 = 5,6 × 100/100 = (5,6 × 100)/100 = 560/100 = 560%


Cu alte cuvinte: înmulțește numărul cu 100... Apoi adaugă simbolul pentru procent, %: 5,6 = 560%

2. Scrie numărul ca fracție ordinară supraunitară.

(Numărătorul e mai mare decât numitorul).

Împarte numărul la 1, sub formă de fracție:

5,6 = 5,6/1

Transformă numărul din partea de sus în număr întreg.

Înmulțește atât partea superioară, cât și cea inferioară cu același număr: 10 (1 urmat de tot atâtea zerouri câte cifre sunt după separatorul zecimal).

5,6/1 = (5,6 × 10)/(1 × 10) = 56/10

3. Simplifică fracția de mai sus: 56/10
(la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă).

Pentru a simplifica o fracție împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun, CMMDC.


Descompune atât numărătorul cât și numitorul în factori primi.

56 = 23 × 7; 10 = 2 × 5


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC.

Înmulțește toți factorii primi comuni, cu exponenții cei mai mici.


CMMDC (23 × 7; 2 × 5) = 2


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC.

56/10 = (23 × 7)/(2 × 5) = ((23 × 7) : 2) / ((2 × 5) : 2) = (22 × 7)/5 = 28/5


4. Fracția e supraunitară, rescrie-o ca fracție mixtă (număr mixt):

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, cu același semn.


Exemplul 1: 2 1/5; Exemplul 2: - 1 3/7.


Fracție subunitară = numărătorul e mai mic decât numitorul.


28 : 5 = 5, rest = 3 => 28 = 5 × 5 + 3 =>


28/5 = (5 × 5 + 3) / 5 = (5 × 5) / 5 + 3/5 = 5 + 3/5 = 5 3/5


28/5: Fracții echivalente.

Prin amplificarea fracției simplificate putem construi fracții echivalente.


(Înmulțește numărătorul și numitorul cu același număr).


Exemplul 1. Prin amplificarea fracției cu 5:

28/5 = (28 × 5)/(5 × 5) = 140/25

Exemplul 2. Prin amplificarea fracției cu 7:

28/5 = (28 × 7)/(5 × 7) = 196/35

Desigur, fracțiile de mai sus se simplifică... la fracția inițială: 28/5

:: Răspuns final ::
Scris în 4 moduri diferite

Ca fracție ordinară pozitivă supraunitară simplificată:
5,6 = 28/5

Ca fracție mixtă:
5,6 = 5 3/5

Ca procentaj:
5,6 = 560%

Ca fracții echivalente:
5,6 = 28/5 = 140/25 = 196/35

Mai multe despre fracțiile ordinare / teorie:

(1) Ce este o fracție? Tipuri de fracții. Cum se compară fracțiile?


(2) Schimbări de formă ale fracțiilor, amplificarea și simplificarea


(3) Cum se simplifică fracțiile? Cel mai mare divizor comun, CMMDC


(4) Cum se compară două fracții cu numărători și numitori diferiți


(5) Cum se sortează (ordonează) crescător mai multe fracții


(6) Adunarea fracțiilor ordinare


(7) Scăderea fracțiilor ordinare


(8) Înmulțirea fracțiilor ordinare


(9) Fracțiile ca numere raționale