Învață cum se sortează în ordine crescătoare fracțiile ordinare cu număratori și numitori diferiți

Teorie: sortarea fracțiilor ordinare multiple

Cum se sortează mai multe fracții?

 • Sortarea fracțiilor poate fi mult ușurată dacă mai întâi se aranjează pe categorii fracțiile care trebuie sortate: fracții pozitive și negative, fracții supraunitare și subunitare.
 • Ca regulă generală:
  • orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare...
  • ... decât orice fracție pozitivă echiunitară, care e mai mare...
  • ... decât orice fracție pozitivă subunitară, care e mai mare...
  • ... decât zero, care e mai mare...
  • ... decât orice fracție subunitară negativă, care e mai mare...
  • ... decât orice fracție echiunitară negativă, care e mai mare...
  • ... decât orice fracție negativă supraunitară.
 • Dacă toate fracțiile sunt din categorii diferite, atunci e foarte ușor de sortat, urmând regula de mai sus.
 • Dacă avem mai mult de o fracție în fiecare categorie, trebuie mai întâi să comparăm fracțiile din fiecare categorie în parte, apoi le sortăm urmând regula de mai sus.
 • Mai jos vom sorta în ordine crescătoare trei fracții subunitare pozitive.

Învață cum se compară fracțiile ordinare. Pași. Explicații.

Un exemplu de sortare a trei fracții subunitare pozitive, cu numitori și numărători diferiți, cu explicații:

 • 1/2 vs. 16/24 vs. 45/75
 • Simplificăm fiecare fracție în parte:

 • Calculăm cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al numitorilor noilor fracții obținute prin simplificare:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor sortate, îl putem numi și cel mai mic numitor comun.
  • Descompunem numitorii fracțiilor și alegem în mod unic toți factorii primi, la puterile cele mai mari, înmulțindu-i.
  • 2 e număr prim, nu mai poate fi descompus în factori primi.
  • 3 e număr prim, nu mai poate fi descompus în factori primi.
  • 5 e număr prim, nu mai poate fi descompus în factori primi.
  • CMMMC (2; 3; 5) = 2 × 3 × 5 = 30.
  • Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, online.
 • Aducem fracțiile la același numitor, amplificându-le:

  • Factorul de amplificare al fiecărei fracții se calculează împărțind CMMMC la numitor:
  • pentru prima fracție: 30 : 2 = 15;
  • pentru a 2-a fracție: 30 : 3 = 10;
  • pentru a 3-a fracție: 30 : 5 = 6.
  • Se aduc fracțiile la același numitor, amplificându-le pe fiecare în parte cu "factorul de amplificare" propriu:
  • prima fracție: 1/2 = (15 × 1) / (15 × 2) = 15/30
  • a 2-a fracție: 2/3 = (10 × 2) / (10 × 3) = 20/30
  • a 3-a fracție: 3/5 = (6 × 3) / (6 × 5) = 18/30
 • Fracțiile sortate sunt:

  • 15/30 < 18/30 < 20/30 =>
  • 1/2 < 3/5 < 2/3 =>
  • 1/2 < 45/75 < 16/24

Calculator: Sortează crescător fracții multiple, online.

Mai multe despre fracțiile ordinare / teorie: