Învață cum se sortează în ordine crescătoare fracțiile cu număratori și numitori diferiți

Teorie: sortarea fracțiilor ordinare multiple

Cum se sortează mai multe fracții?

 • Sortarea fracțiilor poate fi mult ușurată dacă mai întâi se aranjează pe categorii fracțiile care trebuie sortate: fracții pozitive și negative, fracții supraunitare și subunitare.
 • Ca regulă generală:
  • orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare...
  • ... decât orice fracție pozitivă echiunitară, care e mai mare...
  • ... decât orice fracție pozitivă subunitară, care e mai mare...
  • ... decât zero, care e mai mare...
  • ... decât orice fracție subunitară negativă, care e mai mare...
  • ... decât orice fracție echiunitară negativă, care e mai mare...
  • ... decât orice fracție negativă supraunitară.
 • Dacă toate fracțiile sunt din categorii diferite, atunci e foarte ușor de sortat, urmând regula de mai sus.
 • Dacă avem mai mult de o fracție în fiecare categorie, trebuie mai întâi să comparăm fracțiile din fiecare categorie în parte, apoi le sortăm urmând regula de mai sus.
 • Mai jos vom sorta în ordine crescătoare trei fracții subunitare pozitive.

Învață cum se compară fracțiile ordinare. Pași. Explicații.

Un exemplu de sortare a trei fracții subunitare pozitive, cu numitori și numărători diferiți, cu explicații:

 • 1/2 vs. 16/24 vs. 45/75
 • Simplificăm fiecare fracție în parte:

 • Calculăm cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al numitorilor noilor fracții obținute prin simplificare:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor sortate, îl putem numi și cel mai mic numitor comun.
  • Descompunem numitorii fracțiilor și alegem în mod unic toți factorii primi, la puterile cele mai mari, înmulțindu-i.
  • 2 e număr prim, nu mai poate fi descompus în factori primi.
  • 3 e număr prim, nu mai poate fi descompus în factori primi.
  • 5 e număr prim, nu mai poate fi descompus în factori primi.
  • CMMMC (2; 3; 5) = 2 × 3 × 5 = 30.
  • Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, online.
 • Aducem fracțiile la același numitor, amplificându-le:

  • Factorul de amplificare al fiecărei fracții se calculează împărțind CMMMC la numitor:
  • pentru prima fracție: 30 : 2 = 15;
  • pentru a 2-a fracție: 30 : 3 = 10;
  • pentru a 3-a fracție: 30 : 5 = 6.
  • Se aduc fracțiile la același numitor, amplificându-le pe fiecare în parte cu "factorul de amplificare" propriu:
  • prima fracție: 1/2 = (15 × 1) / (15 × 2) = 15/30
  • a 2-a fracție: 2/3 = (10 × 2) / (10 × 3) = 20/30
  • a 3-a fracție: 3/5 = (6 × 3) / (6 × 5) = 18/30
 • Fracțiile sortate sunt:

  • 15/30 < 18/30 < 20/30 =>
  • 1/2 < 3/5 < 2/3 =>
  • 1/2 < 45/75 < 16/24

Sortează crescător fracții multiple, online.

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare:

(1) Ce este o fracție? Tipuri de fracții. Cum se compară fracțiile?


(2) Schimbări de formă, amplificarea și simplificarea fracțiilor


(3) Cum se simplifică fracțiile? Cel mai mare divizor comun, CMMDC


(4) Cum se compară două fracții cu numărători și numitori diferiți


(5) Cum se sortează (ordonează) crescător mai multe fracții


(6) Adunarea fracțiilor matematice ordinare (simple)


(7) Scăderea fracțiilor matematice ordinare (simple)


(8) Înmulțirea fracțiilor ordinare (simple)


(9) Fracții, teorie: numere raționale