Cum se simplifică fracția ordinară 94/42 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

94 = 2 × 47


42 = 2 × 3 × 7

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 47; 2 × 3 × 7) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

94/42 =


(2 × 47)/(2 × 3 × 7) =


((2 × 47) : 2) / ((2 × 3 × 7) : 2) =


47/(3 × 7) =


47/21

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


47 : 21 = 2 și rest = 5 =>


47 = 2 × 21 + 5 =>


47/21 =


(2 × 21 + 5) / 21 =


2 + 5/21 =


5/21

Ca număr zecimal:

5/21 =


2 + 5/21 =


2 + 5 : 21 =


2,238095238095 ≈


2,24

Ca procentaj:

2,238095238095 =


2,238095238095 × 100/100 =


223,809523809524/100 =


223,809523809524% ≈


223,81%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
94/42 = 47/21

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
94/42 = 5/21

Ca număr zecimal:
94/422,24

Ca procentaj:
94/42223,81%

Cum se simplifică fracția ordinară: 98/46?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

94/42 = (94 : 2)/(42 : 2) = 47/21
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
47 : 21 = 2 și rest = 5 =>
47/21 = (2 × 21 + 5)/21 = 2 + 5/21 = 2 5/21
11 iul, 04:24 EET (UTC +2)
240/3.232 = (240 : 16)/(3.232 : 16) = 15/202 11 iul, 04:24 EET (UTC +2)
18.000/30.000 = (18.000 : 6.000)/(30.000 : 6.000) = 3/5 11 iul, 04:24 EET (UTC +2)
3.814/8 = (3.814 : 2)/(8 : 2) = 1.907/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.907 : 4 = 476 și rest = 3 =>
1.907/4 = (476 × 4 + 3)/4 = 476 + 3/4 = 476 3/4
11 iul, 04:24 EET (UTC +2)
1.054/100 = (1.054 : 2)/(100 : 2) = 527/50
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
527 : 50 = 10 și rest = 27 =>
527/50 = (10 × 50 + 27)/50 = 10 + 27/50 = 10 27/50
11 iul, 04:24 EET (UTC +2)
2.777/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.777 : 4 = 694 și rest = 1 =>
2.777/4 = (694 × 4 + 1)/4 = 694 + 1/4 = 694 1/4
11 iul, 04:24 EET (UTC +2)
127/420 deja simplificată 11 iul, 04:24 EET (UTC +2)
- 81/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 81 : 4 = - 20 și rest = - 1 =>
- 81/4 = ( - 20 × 4 - 1)/4 = - 20 - 1/4 = - 20 1/4
11 iul, 04:24 EET (UTC +2)
264/55 = (264 : 11)/(55 : 11) = 24/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
24 : 5 = 4 și rest = 4 =>
24/5 = (4 × 5 + 4)/5 = 4 + 4/5 = 4 4/5
11 iul, 04:24 EET (UTC +2)
2.649/104 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.649 : 104 = 25 și rest = 49 =>
2.649/104 = (25 × 104 + 49)/104 = 25 + 49/104 = 25 49/104
11 iul, 04:24 EET (UTC +2)
140/843 deja simplificată 11 iul, 04:24 EET (UTC +2)
22/28 = (22 : 2)/(28 : 2) = 11/14 11 iul, 04:24 EET (UTC +2)
3.638/70 = (3.638 : 2)/(70 : 2) = 1.819/35
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.819 : 35 = 51 și rest = 34 =>
1.819/35 = (51 × 35 + 34)/35 = 51 + 34/35 = 51 34/35
11 iul, 04:24 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: