Cum se simplifică fracția ordinară 4.710/49 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


4.710 = 2 × 3 × 5 × 157


49 = 72

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (2 × 3 × 5 × 157; 72) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


4.710 : 49 = 96 și rest = 6 =>


4.710 = 96 × 49 + 6 =>


4.710/49 =


(96 × 49 + 6) / 49 =


96 + 6/49 =


96 6/49

Ca număr zecimal:

96 6/49 =


96 + 6/49 =


96 + 6 : 49 =


96,122448979592 ≈


96,12

Ca procentaj:

96,122448979592 =


96,122448979592 × 100/100 =


9.612,244897959184/100 =


9.612,244897959184% ≈


9.612,24%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
4.710/49 = 4.710/49

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
4.710/49 = 96 6/49

Ca număr zecimal:
4.710/4996,12

Ca procentaj:
4.710/499.612,24%

Cum se simplifică fracția ordinară: 4.715/56?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

4.710/49 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.710 : 49 = 96 și rest = 6 =>
4.710/49 = (96 × 49 + 6)/49 = 96 + 6/49 = 96 6/49
11 iul, 04:07 EET (UTC +2)
26/959 deja simplificată 11 iul, 04:07 EET (UTC +2)
48/2.273 deja simplificată 11 iul, 04:07 EET (UTC +2)
- 94/97 deja simplificată 11 iul, 04:07 EET (UTC +2)
- 35/ - 36 deja simplificată 11 iul, 04:07 EET (UTC +2)
108/ - 84 = - (108 : 12)/(84 : 12) = - 9/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 9 : 7 = - 1 și rest = - 2 =>
- 9/7 = ( - 1 × 7 - 2)/7 = - 1 - 2/7 = - 1 2/7
11 iul, 04:07 EET (UTC +2)
1.600/30 = (1.600 : 10)/(30 : 10) = 160/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
160 : 3 = 53 și rest = 1 =>
160/3 = (53 × 3 + 1)/3 = 53 + 1/3 = 53 1/3
11 iul, 04:07 EET (UTC +2)
38/993 deja simplificată 11 iul, 04:07 EET (UTC +2)
93/ - 20 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 93 : 20 = - 4 și rest = - 13 =>
- 93/20 = ( - 4 × 20 - 13)/20 = - 4 - 13/20 = - 4 13/20
11 iul, 04:07 EET (UTC +2)
3.557/990 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.557 : 990 = 3 și rest = 587 =>
3.557/990 = (3 × 990 + 587)/990 = 3 + 587/990 = 3 587/990
11 iul, 04:07 EET (UTC +2)
5.432/55 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
5.432 : 55 = 98 și rest = 42 =>
5.432/55 = (98 × 55 + 42)/55 = 98 + 42/55 = 98 42/55
11 iul, 04:06 EET (UTC +2)
4.916/53 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.916 : 53 = 92 și rest = 40 =>
4.916/53 = (92 × 53 + 40)/53 = 92 + 40/53 = 92 40/53
11 iul, 04:06 EET (UTC +2)
- 93/98 deja simplificată 11 iul, 04:06 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: