Cum se simplifică fracția ordinară 2/18 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


2 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi


18 = 2 × 32

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2; 2 × 32) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

2/18 =


2/(2 × 32) =


(2 : 2) / ((2 × 32) : 2) =


1/32 =


1/9

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

1/9 =


1 : 9 =


0,111111111111 ≈


0,11

Ca procentaj:

0,111111111111 =


0,111111111111 × 100/100 =


11,111111111111/100 =


11,111111111111% ≈


11,11%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
2/18 = 1/9

Ca număr zecimal:
2/180,11

Ca procentaj:
2/1811,11%

Cum se simplifică fracția ordinară: 5/26?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

12/36 = (12 : 12)/(36 : 12) = 1/3 25 sep, 02:38 EET (UTC +2)
2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9 25 sep, 02:38 EET (UTC +2)
42/712 = (42 : 2)/(712 : 2) = 21/356 25 sep, 02:38 EET (UTC +2)
- 65/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 65 : 3 = - 21 și rest = - 2 =>
- 65/3 = ( - 21 × 3 - 2)/3 = - 21 - 2/3 = - 21 2/3
25 sep, 02:38 EET (UTC +2)
3/28 deja simplificată 25 sep, 02:38 EET (UTC +2)
640/69 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
640 : 69 = 9 și rest = 19 =>
640/69 = (9 × 69 + 19)/69 = 9 + 19/69 = 9 19/69
25 sep, 02:38 EET (UTC +2)
213/334 deja simplificată 25 sep, 02:38 EET (UTC +2)
479/ - 2 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 479 : 2 = - 239 și rest = - 1 =>
- 479/2 = ( - 239 × 2 - 1)/2 = - 239 - 1/2 = - 239 1/2
25 sep, 02:38 EET (UTC +2)
2.017/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.017 : 8 = 252 și rest = 1 =>
2.017/8 = (252 × 8 + 1)/8 = 252 + 1/8 = 252 1/8
25 sep, 02:38 EET (UTC +2)
3.337/10 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.337 : 10 = 333 și rest = 7 =>
3.337/10 = (333 × 10 + 7)/10 = 333 + 7/10 = 333 7/10
25 sep, 02:38 EET (UTC +2)
3.789/1.409 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.789 : 1.409 = 2 și rest = 971 =>
3.789/1.409 = (2 × 1.409 + 971)/1.409 = 2 + 971/1.409 = 2 971/1.409
25 sep, 02:38 EET (UTC +2)
- 42/9 = - (42 : 3)/(9 : 3) = - 14/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 14 : 3 = - 4 și rest = - 2 =>
- 14/3 = ( - 4 × 3 - 2)/3 = - 4 - 2/3 = - 4 2/3
25 sep, 02:38 EET (UTC +2)
35/50 = (35 : 5)/(50 : 5) = 7/10 25 sep, 02:38 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: