Convertește numărul zecimal 3,888888889. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare

1. Scrie numărul ca procentaj.

Notă: 100/100 = 1

3,888888889 =


3,888888889 × 100/100 =


(3,888888889 × 100)/100 =


388,8888889/100 =


388,8888889% ≈


388,89%


(rotunjit la maximum 2 zecimale)


Cu alte cuvinte:


Înmulțește numărul cu 100...


... Apoi adaugă simbolul pentru procent, %


3,888888889 ≈ 388,89%


Transformă fracții în procentaje, calculator online


2. Scrie numărul ca fracție ordinară supraunitară.

3,888888889 poate fi scris ca fracție supraunitară.

(Numărătorul e mai mare decât numitorul).

Împarte numărul la 1, sub formă de fracție:

3,888888889 = 3,888888889/1

Transformă numărul din partea de sus în număr întreg.

Înmulțește atât partea superioară, cât și cea inferioară cu același număr.


Acest număr e: 1.000.000.000.


(1 urmat de tot atâtea zerouri câte cifre sunt după separatorul zecimal)


3,888888889/1 =


(3,888888889 × 1.000.000.000)/(1 × 1.000.000.000) =


3.888.888.889/1.000.000.000


3. Simplifică fracția de mai sus: 3.888.888.889/1.000.000.000
(la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă).

Pentru a simplifica o fracție împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun, CMMDC.


Descompune atât numărătorul cât și numitorul în factori primi.

În scrierea cu exponenți (an):


3.888.888.889 = 59 × 83 × 794.137


1.000.000.000 = 29 × 59

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC.

Înmulțește toți factorii primi comuni, cu exponenții cei mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


CMMDC (59 × 83 × 794.137; 29 × 59) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator onlineNumărătorul și numitorul sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, CMMDC = 1).
Așadar fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

4. Fracția e supraunitară, rescrie-o ca fracție mixtă (număr mixt):

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, cu același semn.


Exemplul 1: 2 1/5; Exemplul 2: - 1 3/7.


Fracție subunitară = numărătorul e mai mic decât numitorul.


3.888.888.889 : 1.000.000.000 = 3, rest = 888.888.889 =>


3.888.888.889 = 3 × 1.000.000.000 + 888.888.889 =>


3.888.888.889/1.000.000.000 =


(3 × 1.000.000.000 + 888.888.889) / 1.000.000.000 =


(3 × 1.000.000.000) / 1.000.000.000 + 888.888.889/1.000.000.000 =


3 + 888.888.889/1.000.000.000 =


3 888.888.889/1.000.000.000


3.888.888.889/1.000.000.000: Fracții echivalente.

Fracția de mai sus nu poate fi simplificată.


Adică are cel mai mic numărător și numitor posibil.


Prin amplificarea ei putem construi fracții echivalente.


(Înmulțește numărătorul și numitorul cu același număr).


Exemplul 1. Prin amplificarea fracției cu 3:

3.888.888.889/1.000.000.000 = (3.888.888.889 × 3)/(1.000.000.000 × 3) = 11.666.666.667/3.000.000.000

Exemplul 2. Prin amplificarea fracției cu 5:

3.888.888.889/1.000.000.000 = (3.888.888.889 × 5)/(1.000.000.000 × 5) = 19.444.444.445/5.000.000.000

Desigur, fracțiile de mai sus se simplifică...


... la fracția inițială: 3.888.888.889/1.000.000.000


Simplifică fracții și scrie-le sub formă de numere și procente zecimale


:: Răspuns final ::
Scris în 4 moduri diferite

Ca fracție ordinară pozitivă supraunitară simplificată:
3,888888889 = 3.888.888.889/1.000.000.000

Ca fracție mixtă:
3,888888889 = 3 888.888.889/1.000.000.000

Ca procentaj:
3,888888889 ≈ 388,89%

Ca fracții echivalente:
3,888888889 = 3.888.888.889/1.000.000.000 = 11.666.666.667/3.000.000.000 = 19.444.444.445/5.000.000.000

Convertește numărul zecimal 3,88888889. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare

Numere zecimale în fracții și procente, calculator online

Cele mai recente numere întregi, zecimale și fracții zecimale periodice convertite în fracții și transformate în procentaje

Convertește numărul zecimal 3,888888889. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 25 sep, 03:50 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 101,8. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 25 sep, 03:50 EET (UTC +2)
Transformă fracția zecimală periodică simplă 4,(3). Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 25 sep, 03:49 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 67,5. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 25 sep, 03:42 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 1,2142857149. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 3,376. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 25 sep, 03:21 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 1,53333333337. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 25 sep, 03:20 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 3,888888889. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 25 sep, 03:14 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 1,53333333336. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 25 sep, 03:13 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 11,39. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 25 sep, 02:53 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 5,36. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 25 sep, 02:44 EET (UTC +2)
Transformă fracția zecimală periodică simplă 1,(6). Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 25 sep, 02:34 EET (UTC +2)
Transformă fracția zecimală periodică simplă 14,(6). Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 25 sep, 02:34 EET (UTC +2)
Toate numerele întregi, zecimale și fracții zecimale periodice convertite în fracții, fracții mixte și transformate în procente

Cum poți transforma un număr zecimal în fracție și procentaj. Pași.

1. Cum se scrie numărul ca procentaj:

  • Înmulțește numărul cu 100.
  • Apoi adaugă semnul pentru procent, %.

2. Cum se scrie numărul ca fracție:

  • Scrie numărul împărțit la 1, ca fracție.
  • Transformă numărul de sus în număr întreg. Înmulțește atât partea superioară, cât și cea inferioară cu același număr.
  • Simplifică fracția de mai sus la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă. Pentru a simplifica o fracție împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun, CMMDC.
  • Dacă fracția e supraunitară, rescrie-o ca fracție mixtă (număr mixt).
  • Calculează fracții echivalente. Prin amplificarea unei fracții putem construi fracții echivalente: înmulțește numărătorul și numitorul cu același număr.

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: