Transformă fracția zecimală periodică mixtă 3,14(2). Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare

Transformă 3,14(2)

1. Scrie fracția zecimală periodică mixtă ca procentaj.

Aproximează la numărul dorit de zecimale (14):

3,14(2)3,14222222222222


Înmulțește numărul cu 100/100.

Valoarea numărului nu se modifică atunci când se înmulțește cu 100/100.

Notă: 100/100 = 1


3,14222222222222 =


3,14222222222222 × 100/100 =


(3,14222222222222 × 100)/100 =


314,222222222222/100 =


314,222222222222% ≈


314,22%


(rotunjit la maximum 2 zecimale)


Cu alte cuvinte:


Aproximează la numărul dorit de zecimale...


Înmulțește numărul cu 100...


... Apoi adaugă simbolul pentru procent, %


3,14(2)314,22%2. Scrie fracția zecimală periodică mixtă ca fracție ordinară supraunitară.

3,14(2) poate fi scris ca fracție supraunitară.

Numărătorul e mai mare decât numitorul.


Scrie prima ecuație.

Fie y egal cu fracția zecimală periodică:


y = 3,14(2)


Scrie a doua ecuație.

Numărul de zecimale care se repetă: 1

Înmulțește ambele părți ale primei ecuații cu 101 = 10


y = 3,14(2)


10 × y = 10 × 3,14(2)


10 × y = 31,4(2)


Pentru a avea același număr de zecimale ca y:


10 × y = 31,42(2)


Notă: 31,42(2) = 31,4(2)


Scade prima ecuație din a doua ecuație.

Având același număr de zecimale ...

Zecimalele care se repetă sunt eliminate atunci când se scad cele două ecuații.


10 × y - y = 31,42(2) - 3,14(2) =>


(10 - 1) × y = 31,42(2) - 3,14(2) =>


Acum avem o ecuație nouă:


9 × y = 28,28


Calculează y în noua ecuație.

9 × y = 28,28 =>


y = 28,28/9


Lasă rezultatul scris ca o fracție.Scrie numărul ca fracție.

Conform primei noastre ecuații:

y = 3,14(2)


Conform calculelor noastre:

y = 28,28/9


=> 3,14(2) = 28,28/9


Elimină zecimalele din fracția de mai sus.

Înmulțește numărul superior și cel inferior cu 100.

1 urmat de tot atâtea zerouri câte cifre sunt după separatorul zecimal.


3,14(2) = (28,28 × 100)/(9 × 100)


3,14(2) = 2.828/900


3. Simplifică fracția de mai sus: 2.828/900
(la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă).

Pentru a simplifica o fracție împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun, CMMDC.


Descompune atât numărătorul cât și numitorul în factori primi.

În scrierea cu exponenți (an):


2.828 = 22 × 7 × 101


900 = 22 × 32 × 52Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC.

Înmulțește toți factorii primi comuni, cu exponenții cei mai mici.

CMMDC (22 × 7 × 101; 22 × 32 × 52) = 22Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC.

2.828/900 =


(22 × 7 × 101)/(22 × 32 × 52) =


((22 × 7 × 101) : 22) / ((22 × 32 × 52) : 22) =


(7 × 101)/(32 × 52) =


707/225


4. Fracția e supraunitară, rescrie-o ca fracție mixtă (număr mixt):

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, cu același semn.


Exemplul 1: 2 1/5; Exemplul 2: - 1 3/7.


Fracție subunitară = numărătorul e mai mic decât numitorul.


707 : 225 = 3, rest = 32 =>


707 = 3 × 225 + 32 =>


707/225 =


(3 × 225 + 32) / 225 =


(3 × 225) / 225 + 32/225 =


3 + 32/225 =


3 32/225


707/225: Fracții echivalente.

Fracția de mai sus nu poate fi simplificată.


Adică are cel mai mic numărător și numitor posibil.


Prin amplificarea ei putem construi fracții echivalente.


Înmulțește numărătorul și numitorul cu același număr.


Exemplul 1. Prin amplificarea fracției cu 2:

707/225 = (707 × 2)/(225 × 2) = 1.414/450

Exemplul 2. Prin amplificarea fracției cu 6:

707/225 = (707 × 6)/(225 × 6) = 4.242/1.350

Desigur, fracțiile de mai sus se simplifică...


... la fracția inițială: 707/225:: Răspuns final ::
Scris în 4 moduri diferite

Ca fracție ordinară pozitivă supraunitară simplificată:
3,14(2) = 707/225

Ca fracție mixtă:
3,14(2) = 3 32/225

Ca procentaj:
3,14(2) ≈ 314,22%

Ca fracții echivalente:
3,14(2) = 707/225 = 1.414/450 = 4.242/1.350

Mai multe operații de acest fel

3,14(3) = ? Transformă fracția zecimală periodică mixtă 3,14(3). Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare

Numere zecimale în fracții și procente, calculator online

Cele mai recente numere întregi, zecimale și fracții zecimale periodice convertite în fracții și transformate în procentaje

Transformă fracția zecimală periodică mixtă 3,14(2) 22 sep, 11:47 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 0,0012 22 sep, 11:47 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 1,2 22 sep, 11:46 EET (UTC +2)
Transformă fracția zecimală periodică simplă 2,(199) 22 sep, 11:46 EET (UTC +2)
Convertește numărul întreg 1.888 22 sep, 11:46 EET (UTC +2)
Transformă fracția zecimală periodică simplă - 0,(78) 22 sep, 11:46 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 0,0012 22 sep, 11:46 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal - 5,3 22 sep, 11:46 EET (UTC +2)
Transformă fracția zecimală periodică simplă 1,(6) 22 sep, 11:45 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 0,003 22 sep, 11:44 EET (UTC +2)
Toate numerele întregi, zecimale și fracții zecimale periodice convertite în fracții, fracții mixte și transformate în procente

Cum poți transforma un număr zecimal în fracție și procentaj. Pași.

1. Cum se scrie numărul ca procentaj:

2. Cum se scrie numărul ca fracție:

Mai multe despre fracțiile ordinare / teorie:

(1) Ce este o fracție? Tipuri de fracții. Cum se compară fracțiile?


(2) Schimbări de formă ale fracțiilor, amplificarea și simplificarea


(3) Cum se simplifică fracțiile? Cel mai mare divizor comun, CMMDC


(4) Cum se compară două fracții cu numărători și numitori diferiți


(5) Cum se sortează (ordonează) crescător mai multe fracții


(6) Adunarea fracțiilor ordinare


(7) Scăderea fracțiilor ordinare


(8) Înmulțirea fracțiilor ordinare


(9) Fracțiile ca numere raționale