Transformă fracția zecimală periodică simplă 28,(6). Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare

Transformă 28,(6)

1. Scrie fracția zecimală periodică simplă ca procentaj.

Aproximează la numărul dorit de zecimale (14):

28,(6)28,66666666666667


Înmulțește numărul cu 100/100.

Valoarea numărului nu se modifică atunci când se înmulțește cu 100/100.

Notă: 100/100 = 1


28,66666666666667 =


28,66666666666667 × 100/100 =


(28,66666666666667 × 100)/100 =


2.866,666666666667/100 =


2.866,666666666667% ≈


2.866,67%


(rotunjit la maximum 2 zecimale)


Cu alte cuvinte:


Aproximează la numărul dorit de zecimale...


Înmulțește numărul cu 100...


... Apoi adaugă simbolul pentru procent, %


28,(6)2.866,67%2. Scrie fracția zecimală periodică simplă ca fracție ordinară supraunitară.

28,(6) poate fi scris ca fracție supraunitară.

Numărătorul e mai mare decât numitorul.


Scrie prima ecuație.

Fie y egal cu fracția zecimală periodică:


y = 28,(6)


Scrie a doua ecuație.

Numărul de zecimale care se repetă: 1

Înmulțește ambele părți ale primei ecuații cu 101 = 10


y = 28,(6)


10 × y = 10 × 28,(6)


10 × y = 286,(6)


Scade prima ecuație din a doua ecuație.

Având același număr de zecimale ...

Zecimalele care se repetă sunt eliminate atunci când se scad cele două ecuații.


10 × y - y = 286,(6) - 28,(6) ⇒


(10 - 1) × y = 286,(6) - 28,(6) ⇒


Acum avem o ecuație nouă:


9 × y = 258


Calculează y în noua ecuație.

9 × y = 258 ⇒


y = 258/9


Lasă rezultatul scris ca o fracție.Scrie numărul ca fracție.

Conform primei noastre ecuații:

y = 28,(6)


Conform calculelor noastre:

y = 258/9


⇒ 28,(6) = 258/9


3. Simplifică fracția de mai sus: 258/9
(la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă).

Pentru a simplifica o fracție împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun, CMMDC.


Descompune atât numărătorul cât și numitorul în factori primi.

În scrierea cu exponenți (an):


258 = 2 × 3 × 43


9 = 32Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC.

Înmulțește toți factorii primi comuni, cu exponenții cei mai mici.

CMMDC (2 × 3 × 43; 32) = 3Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC.

258/9 =


(2 × 3 × 43)/32 =


((2 × 3 × 43) : 3) / (32 : 3) =


(2 × 43)/3 =


86/3


4. Fracția e supraunitară, rescrie-o ca fracție mixtă (număr mixt):

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, cu același semn.


Exemplul 1: 2 1/5; Exemplul 2: - 1 3/7.


Fracție subunitară = numărătorul e mai mic decât numitorul.


86 : 3 = 28, rest = 2 ⇒


86 = 28 × 3 + 2 ⇒


86/3 =


(28 × 3 + 2) / 3 =


(28 × 3) / 3 + 2/3 =


28 + 2/3 =


28 2/3


86/3: Fracții echivalente.

Fracția de mai sus nu poate fi simplificată.


Adică are cel mai mic numărător și numitor posibil.


Prin amplificarea ei putem construi fracții echivalente.


Înmulțește numărătorul și numitorul cu același număr.


Exemplul 1. Prin amplificarea fracției cu 5:

86/3 = (86 × 5)/(3 × 5) = 430/15

Exemplul 2. Prin amplificarea fracției cu 7:

86/3 = (86 × 7)/(3 × 7) = 602/21

Desigur, fracțiile de mai sus se simplifică...


... la fracția inițială: 86/3:: Răspuns final ::
Scris în 4 moduri diferite

Ca fracție ordinară pozitivă supraunitară simplificată:
28,(6) = 86/3

Ca fracție mixtă:
28,(6) = 28 2/3

Ca procentaj:
28,(6) ≈ 2.866,67%

Ca fracții echivalente:
28,(6) = 86/3 = 430/15 = 602/21

Mai multe operații de acest fel

28,(7) = ? Transformă fracția zecimală periodică simplă 28,(7). Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare

Numere zecimale în fracții și procente, calculator online

Cele mai recente numere întregi, zecimale și fracții zecimale periodice convertite în fracții și transformate în procentaje

Cum poți transforma un număr zecimal în fracție și procentaj. Pași.

1. Cum se scrie numărul ca procentaj:

  • Înmulțește numărul cu 100.
  • Apoi adaugă semnul pentru procent, %.

2. Cum se scrie numărul ca fracție:

  • Scrie numărul împărțit la 1, ca fracție.
  • Transformă numărul de sus în număr întreg. Înmulțește atât partea superioară, cât și cea inferioară cu același număr.
  • Simplifică fracția de mai sus la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă. Pentru a simplifica o fracție împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun, CMMDC.
  • Dacă fracția e supraunitară, rescrie-o ca fracție mixtă (număr mixt).
  • Calculează fracții echivalente. Prin amplificarea unei fracții putem construi fracții echivalente: înmulțește numărătorul și numitorul cu același număr.

Mai multe despre fracțiile ordinare / teorie: