Convertește numărul zecimal 1,333333333336. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare

Transformă 1,333333333336

1. Scrie numărul ca procentaj.

Înmulțește numărul cu 100/100

Notă: 100/100 = 1

Valoarea numărului nu se modifică atunci când se înmulțește cu 100/100


1,333333333336 =


1,333333333336 × 100/100 =


(1,333333333336 × 100)/100 =


133,3333333336/100 =


133,3333333336% ≈


133,33%


(rotunjit la maximum 2 zecimale)


Cu alte cuvinte:


Înmulțește numărul cu 100...


... Apoi adaugă simbolul pentru procent, %


1,333333333336 ≈ 133,33%2. Scrie numărul ca fracție ordinară supraunitară.

1,333333333336 poate fi scris ca fracție supraunitară.

Numărătorul e mai mare decât numitorul.


Împarte numărul la 1, sub formă de fracție:

1,333333333336 = 1,333333333336/1

Transformă numărul din partea de sus în număr întreg.

Înmulțește atât partea superioară, cât și cea inferioară cu același număr.


Acest număr e: 1.000.000.000.000.


1 urmat de tot atâtea zerouri câte cifre sunt după separatorul zecimal.


1,333333333336/1 =


(1,333333333336 × 1.000.000.000.000)/(1 × 1.000.000.000.000) =


1.333.333.333.336/1.000.000.000.000


3. Simplifică fracția de mai sus: 1.333.333.333.336/1.000.000.000.000
(la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă).

Pentru a simplifica o fracție împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun, CMMDC.


Descompune atât numărătorul cât și numitorul în factori primi.

În scrierea cu exponenți (an):


1.333.333.333.336 = 23 × 166.666.666.667


1.000.000.000.000 = 212 × 512Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC.

Înmulțește toți factorii primi comuni, cu exponenții cei mai mici.

CMMDC (23 × 166.666.666.667; 212 × 512) = 23Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC.

1.333.333.333.336/1.000.000.000.000 =


(23 × 166.666.666.667)/(212 × 512) =


((23 × 166.666.666.667) : 23) / ((212 × 512) : 23) =


166.666.666.667/(29 × 512) =


166.666.666.667/125.000.000.000


4. Fracția e supraunitară, rescrie-o ca fracție mixtă (număr mixt):

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, cu același semn.


Exemplul 1: 2 1/5; Exemplul 2: - 1 3/7.


Fracție subunitară = numărătorul e mai mic decât numitorul.


166.666.666.667 : 125.000.000.000 = 1, rest = 41.666.666.667 ⇒


166.666.666.667 = 1 × 125.000.000.000 + 41.666.666.667 ⇒


166.666.666.667/125.000.000.000 =


(1 × 125.000.000.000 + 41.666.666.667) / 125.000.000.000 =


(1 × 125.000.000.000) / 125.000.000.000 + 41.666.666.667/125.000.000.000 =


1 + 41.666.666.667/125.000.000.000 =


1 41.666.666.667/125.000.000.000


166.666.666.667/125.000.000.000: Fracții echivalente.

Fracția de mai sus nu poate fi simplificată.


Adică are cel mai mic numărător și numitor posibil.


Prin amplificarea ei putem construi fracții echivalente.


Înmulțește numărătorul și numitorul cu același număr.


Exemplul 1. Prin amplificarea fracției cu 4:

166.666.666.667/125.000.000.000 = (166.666.666.667 × 4)/(125.000.000.000 × 4) = 666.666.666.668/500.000.000.000

Exemplul 2. Prin amplificarea fracției cu 6:

166.666.666.667/125.000.000.000 = (166.666.666.667 × 6)/(125.000.000.000 × 6) = 1.000.000.000.002/750.000.000.000

Desigur, fracțiile de mai sus se simplifică...


... la fracția inițială: 166.666.666.667/125.000.000.000:: Răspuns final ::
Scris în 4 moduri diferite

Ca fracție ordinară pozitivă supraunitară simplificată:
1,333333333336 = 166.666.666.667/125.000.000.000

Ca fracție mixtă:
1,333333333336 = 1 41.666.666.667/125.000.000.000

Ca procentaj:
1,333333333336 ≈ 133,33%

Ca fracții echivalente:
1,333333333336 = 166.666.666.667/125.000.000.000 = 666.666.666.668/500.000.000.000 = 1.000.000.000.002/750.000.000.000

Mai multe operații de acest fel

1,333333333337 = ? Convertește numărul zecimal 1,333333333337. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare

Numere zecimale în fracții și procente, calculator online

Cele mai recente numere întregi, zecimale și fracții zecimale periodice convertite în fracții și transformate în procentaje

Cum poți transforma un număr zecimal în fracție și procentaj. Pași.

1. Cum se scrie numărul ca procentaj:

  • Înmulțește numărul cu 100.
  • Apoi adaugă semnul pentru procent, %.

2. Cum se scrie numărul ca fracție:

  • Scrie numărul împărțit la 1, ca fracție.
  • Transformă numărul de sus în număr întreg. Înmulțește atât partea superioară, cât și cea inferioară cu același număr.
  • Simplifică fracția de mai sus la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă. Pentru a simplifica o fracție împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun, CMMDC.
  • Dacă fracția e supraunitară, rescrie-o ca fracție mixtă (număr mixt).
  • Calculează fracții echivalente. Prin amplificarea unei fracții putem construi fracții echivalente: înmulțește numărătorul și numitorul cu același număr.

Mai multe despre fracțiile ordinare / teorie: