Transformă întregi, numere zecimale și fracții periodice în fracții și procente. Dacă numerele zecimale sunt mai mari decât 1, ele sunt convertite și în fracții mixte. Calculator pentru fracții echivalente

Te rog introdu un număr zecimal

Numere zecimale în fracții și procente, calculator online

Cele mai recente numere întregi, zecimale și fracții zecimale periodice convertite în fracții și transformate în procentaje

Transformă fracția zecimală periodică mixtă 1,187(5). Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 20 oct, 23:12 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 2,55. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 20 oct, 23:10 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 4,337. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 20 oct, 23:09 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 4,337. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 20 oct, 23:08 EET (UTC +2)
Convertește numărul întreg 5.625. Transformă-l în fracție și, de asemenea, scrie-l ca procentaj 20 oct, 23:07 EET (UTC +2)
Convertește numărul întreg 5.625. Transformă-l în fracție și, de asemenea, scrie-l ca procentaj 20 oct, 23:07 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 7,07. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 20 oct, 23:06 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 14,565. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 20 oct, 23:06 EET (UTC +2)
Transformă fracția zecimală periodică simplă 6,(9). Transform-o în fracție și, de asemenea, scrie-o ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 2,55. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 1,435. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 1,53333333335. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
Convertește numărul zecimal 1,53333333335. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare 20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
Toate numerele întregi, zecimale și fracții zecimale periodice convertite în fracții, fracții mixte și transformate în procente

Cum poți transforma un număr zecimal în fracție și procentaj. Pași.

1. Cum se scrie numărul ca procentaj:

  • Înmulțește numărul cu 100.
  • Apoi adaugă semnul pentru procent, %.

2. Cum se scrie numărul ca fracție:

  • Scrie numărul împărțit la 1, ca fracție.
  • Transformă numărul de sus în număr întreg. Înmulțește atât partea superioară, cât și cea inferioară cu același număr.
  • Simplifică fracția de mai sus la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă. Pentru a simplifica o fracție împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun, CMMDC.
  • Dacă fracția e supraunitară, rescrie-o ca fracție mixtă (număr mixt).
  • Calculează fracții echivalente. Prin amplificarea unei fracții putem construi fracții echivalente: înmulțește numărătorul și numitorul cu același număr.

Exemplu: Convertește numărul zecimal 5,6. Transformă în fracție ordinară supraunitară simplificată, în fracție mixtă și scrie ca procentaj. Calculează și alte fracții echivalente, prin amplificare

1. Scrie numărul ca procentaj.

Notă: 100/100 = 1

5,6 = 5,6 × 100/100 = (5,6 × 100)/100 = 560/100 = 560%


Cu alte cuvinte: înmulțește numărul cu 100... Apoi adaugă simbolul pentru procent, %: 5,6 = 560%

2. Scrie numărul ca fracție ordinară supraunitară.

(Numărătorul e mai mare decât numitorul).

Împarte numărul la 1, sub formă de fracție:

5,6 = 5,6/1

Transformă numărul din partea de sus în număr întreg.

Înmulțește atât partea superioară, cât și cea inferioară cu același număr: 10 (1 urmat de tot atâtea zerouri câte cifre sunt după separatorul zecimal).

5,6/1 = (5,6 × 10)/(1 × 10) = 56/10

3. Simplifică fracția de mai sus: 56/10
(la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă).

Pentru a simplifica o fracție împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun, CMMDC.


Descompune atât numărătorul cât și numitorul în factori primi.

56 = 23 × 7; 10 = 2 × 5


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC.

Înmulțește toți factorii primi comuni, cu exponenții cei mai mici.


CMMDC (23 × 7; 2 × 5) = 2


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC.

56/10 = (23 × 7)/(2 × 5) = ((23 × 7) : 2) / ((2 × 5) : 2) = (22 × 7)/5 = 28/5


4. Fracția e supraunitară, rescrie-o ca fracție mixtă (număr mixt):

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, cu același semn.


Exemplul 1: 2 1/5; Exemplul 2: - 1 3/7.


Fracție subunitară = numărătorul e mai mic decât numitorul.


28 : 5 = 5, rest = 3 => 28 = 5 × 5 + 3 =>


28/5 = (5 × 5 + 3) / 5 = (5 × 5) / 5 + 3/5 = 5 + 3/5 = 5 3/5


28/5: Fracții echivalente.

Prin amplificarea fracției simplificate putem construi fracții echivalente.


(Înmulțește numărătorul și numitorul cu același număr).


Exemplul 1. Prin amplificarea fracției cu 5:

28/5 = (28 × 5)/(5 × 5) = 140/25

Exemplul 2. Prin amplificarea fracției cu 7:

28/5 = (28 × 7)/(5 × 7) = 196/35

Desigur, fracțiile de mai sus se simplifică... la fracția inițială: 28/5

:: Răspuns final ::
Scris în 4 moduri diferite

Ca fracție ordinară pozitivă supraunitară simplificată:
5,6 = 28/5

Ca fracție mixtă:
5,6 = 5 3/5

Ca procentaj:
5,6 = 560%

Ca fracții echivalente:
5,6 = 28/5 = 140/25 = 196/35

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: