Cum se simplifică fracția ordinară 94/3.250 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


94 = 2 × 47


3.250 = 2 × 53 × 13

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 47; 2 × 53 × 13) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

94/3.250 =


(2 × 47)/(2 × 53 × 13) =


((2 × 47) : 2) / ((2 × 53 × 13) : 2) =


47/(53 × 13) =


47/1.625

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

47/1.625 =


47 : 1.625 =


0,028923076923 ≈


0,03

Ca procentaj:

0,028923076923 =


0,028923076923 × 100/100 =


2,892307692308/100 =


2,892307692308% ≈


2,89%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
94/3.250 = 47/1.625

Ca număr zecimal:
94/3.2500,03

Ca procentaj:
94/3.2502,89%

Cum se simplifică fracția ordinară: 96/3.258?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

3.583/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.583 : 4 = 895 și rest = 3 =>
3.583/4 = (895 × 4 + 3)/4 = 895 + 3/4 = 895 3/4
18 sep, 16:25 EET (UTC +2)
74/99 deja simplificată 18 sep, 16:25 EET (UTC +2)
94/3.250 = (94 : 2)/(3.250 : 2) = 47/1.625 18 sep, 16:25 EET (UTC +2)
0/ - 2 = 0 18 sep, 16:25 EET (UTC +2)
23/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
23 : 8 = 2 și rest = 7 =>
23/8 = (2 × 8 + 7)/8 = 2 + 7/8 = 2 7/8
18 sep, 16:25 EET (UTC +2)
4.043/125 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.043 : 125 = 32 și rest = 43 =>
4.043/125 = (32 × 125 + 43)/125 = 32 + 43/125 = 32 43/125
18 sep, 16:25 EET (UTC +2)
74/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
74 : 3 = 24 și rest = 2 =>
74/3 = (24 × 3 + 2)/3 = 24 + 2/3 = 24 2/3
18 sep, 16:25 EET (UTC +2)
648/74 = (648 : 2)/(74 : 2) = 324/37
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
324 : 37 = 8 și rest = 28 =>
324/37 = (8 × 37 + 28)/37 = 8 + 28/37 = 8 28/37
18 sep, 16:25 EET (UTC +2)
1.018/4 = (1.018 : 2)/(4 : 2) = 509/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
509 : 2 = 254 și rest = 1 =>
509/2 = (254 × 2 + 1)/2 = 254 + 1/2 = 254 1/2
18 sep, 16:24 EET (UTC +2)
3.684/6 = (3.684 : 6)/(6 : 6) = 614/1 = 614 18 sep, 16:24 EET (UTC +2)
744/40 = (744 : 8)/(40 : 8) = 93/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
93 : 5 = 18 și rest = 3 =>
93/5 = (18 × 5 + 3)/5 = 18 + 3/5 = 18 3/5
18 sep, 16:24 EET (UTC +2)
26/150 = (26 : 2)/(150 : 2) = 13/75 18 sep, 16:24 EET (UTC +2)
3.164/90 = (3.164 : 2)/(90 : 2) = 1.582/45
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.582 : 45 = 35 și rest = 7 =>
1.582/45 = (35 × 45 + 7)/45 = 35 + 7/45 = 35 7/45
18 sep, 16:24 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: