Cum se simplifică fracția ordinară 774/3.586 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


774 = 2 × 32 × 43


3.586 = 2 × 11 × 163

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 32 × 43; 2 × 11 × 163) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

774/3.586 =


(2 × 32 × 43)/(2 × 11 × 163) =


((2 × 32 × 43) : 2) / ((2 × 11 × 163) : 2) =


(32 × 43)/(11 × 163) =


387/1.793

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

387/1.793 =


387 : 1.793 =


0,215839375349 ≈


0,22

Ca procentaj:

0,215839375349 =


0,215839375349 × 100/100 =


21,583937534858/100 =


21,583937534858% ≈


21,58%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
774/3.586 = 387/1.793

Ca număr zecimal:
774/3.5860,22

Ca procentaj:
774/3.58621,58%

Cum se simplifică fracția ordinară: 779/3.595?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

774/3.586 = (774 : 2)/(3.586 : 2) = 387/1.793 18 sep, 15:42 EET (UTC +2)
140/21 = (140 : 7)/(21 : 7) = 20/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
20 : 3 = 6 și rest = 2 =>
20/3 = (6 × 3 + 2)/3 = 6 + 2/3 = 6 2/3
18 sep, 15:42 EET (UTC +2)
44/50 = (44 : 2)/(50 : 2) = 22/25 18 sep, 15:42 EET (UTC +2)
100/2 = (100 : 2)/(2 : 2) = 50/1 = 50 18 sep, 15:42 EET (UTC +2)
5/36 deja simplificată 18 sep, 15:42 EET (UTC +2)
381/13 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
381 : 13 = 29 și rest = 4 =>
381/13 = (29 × 13 + 4)/13 = 29 + 4/13 = 29 4/13
18 sep, 15:42 EET (UTC +2)
899/100 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
899 : 100 = 8 și rest = 99 =>
899/100 = (8 × 100 + 99)/100 = 8 + 99/100 = 8 99/100
18 sep, 15:42 EET (UTC +2)
7.019/1.000 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
7.019 : 1.000 = 7 și rest = 19 =>
7.019/1.000 = (7 × 1.000 + 19)/1.000 = 7 + 19/1.000 = 7 19/1.000
18 sep, 15:42 EET (UTC +2)
247/3.013 deja simplificată 18 sep, 15:42 EET (UTC +2)
209/ - 1 deja simplificată = - 209 18 sep, 15:42 EET (UTC +2)
285/128 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
285 : 128 = 2 și rest = 29 =>
285/128 = (2 × 128 + 29)/128 = 2 + 29/128 = 2 29/128
18 sep, 15:42 EET (UTC +2)
444/48 = (444 : 12)/(48 : 12) = 37/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
37 : 4 = 9 și rest = 1 =>
37/4 = (9 × 4 + 1)/4 = 9 + 1/4 = 9 1/4
18 sep, 15:42 EET (UTC +2)
90/60 = (90 : 30)/(60 : 30) = 3/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3 : 2 = 1 și rest = 1 =>
3/2 = (1 × 2 + 1)/2 = 1 + 1/2 = 1 1/2
18 sep, 15:42 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: