Cum se simplifică fracția ordinară 735/6 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


735 = 3 × 5 × 72


6 = 2 × 3

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (3 × 5 × 72; 2 × 3) = 3

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

735/6 =


(3 × 5 × 72)/(2 × 3) =


((3 × 5 × 72) : 3) / ((2 × 3) : 3) =


(5 × 72)/2 =


245/2

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


245 : 2 = 122 și rest = 1 =>


245 = 122 × 2 + 1 =>


245/2 =


(122 × 2 + 1) / 2 =


122 + 1/2 =


122 1/2

Ca număr zecimal:

122 1/2 =


122 + 1/2 =


122 + 1 : 2 =


122,5

Ca procentaj:

122,5 =


122,5 × 100/100 =


12.250/100 =


12.250%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
735/6 = 245/2

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
735/6 = 122 1/2

Ca număr zecimal:
735/6 = 122,5

Ca procentaj:
735/6 = 12.250%

Cum se simplifică fracția ordinară: 741/16?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

3.741/4.778 deja simplificată 20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
735/6 = (735 : 3)/(6 : 3) = 245/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
245 : 2 = 122 și rest = 1 =>
245/2 = (122 × 2 + 1)/2 = 122 + 1/2 = 122 1/2
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
4.657/365 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.657 : 365 = 12 și rest = 277 =>
4.657/365 = (12 × 365 + 277)/365 = 12 + 277/365 = 12 277/365
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
2.269/56 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.269 : 56 = 40 și rest = 29 =>
2.269/56 = (40 × 56 + 29)/56 = 40 + 29/56 = 40 29/56
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
1.207/20 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.207 : 20 = 60 și rest = 7 =>
1.207/20 = (60 × 20 + 7)/20 = 60 + 7/20 = 60 7/20
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
409/60 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
409 : 60 = 6 și rest = 49 =>
409/60 = (6 × 60 + 49)/60 = 6 + 49/60 = 6 49/60
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
- 53/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 53 : 8 = - 6 și rest = - 5 =>
- 53/8 = ( - 6 × 8 - 5)/8 = - 6 - 5/8 = - 6 5/8
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
38/172 = (38 : 2)/(172 : 2) = 19/86 20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
185/126 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
185 : 126 = 1 și rest = 59 =>
185/126 = (1 × 126 + 59)/126 = 1 + 59/126 = 1 59/126
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
13/45 deja simplificată 20 oct, 23:47 EET (UTC +2)
763.566/1.213 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
763.566 : 1.213 = 629 și rest = 589 =>
763.566/1.213 = (629 × 1.213 + 589)/1.213 = 629 + 589/1.213 = 629 589/1.213
20 oct, 23:47 EET (UTC +2)
143/26 = (143 : 13)/(26 : 13) = 11/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
11 : 2 = 5 și rest = 1 =>
11/2 = (5 × 2 + 1)/2 = 5 + 1/2 = 5 1/2
20 oct, 23:47 EET (UTC +2)
8/665 deja simplificată 20 oct, 23:47 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: