Cum se simplifică fracția ordinară 678/14 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

678 = 2 × 3 × 113


14 = 2 × 7

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 3 × 113; 2 × 7) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

678/14 =


(2 × 3 × 113)/(2 × 7) =


((2 × 3 × 113) : 2) / ((2 × 7) : 2) =


(3 × 113)/7 =


339/7

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


339 : 7 = 48 și rest = 3 =>


339 = 48 × 7 + 3 =>


339/7 =


(48 × 7 + 3) / 7 =


48 + 3/7 =


48 3/7

Ca număr zecimal:

48 3/7 =


48 + 3/7 =


48 + 3 : 7 =


48,428571428571 ≈


48,43

Ca procentaj:

48,428571428571 =


48,428571428571 × 100/100 =


4.842,857142857143/100 =


4.842,857142857143% ≈


4.842,86%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
678/14 = 339/7

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
678/14 = 48 3/7

Ca număr zecimal:
678/1448,43

Ca procentaj:
678/144.842,86%

Cum se simplifică fracția ordinară: 685/17?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

678/14 = (678 : 2)/(14 : 2) = 339/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
339 : 7 = 48 și rest = 3 =>
339/7 = (48 × 7 + 3)/7 = 48 + 3/7 = 48 3/7
11 iul, 04:57 EET (UTC +2)
75/50 = (75 : 25)/(50 : 25) = 3/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3 : 2 = 1 și rest = 1 =>
3/2 = (1 × 2 + 1)/2 = 1 + 1/2 = 1 1/2
11 iul, 04:57 EET (UTC +2)
75/50 = (75 : 25)/(50 : 25) = 3/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3 : 2 = 1 și rest = 1 =>
3/2 = (1 × 2 + 1)/2 = 1 + 1/2 = 1 1/2
11 iul, 04:57 EET (UTC +2)
21/9 = (21 : 3)/(9 : 3) = 7/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
7 : 3 = 2 și rest = 1 =>
7/3 = (2 × 3 + 1)/3 = 2 + 1/3 = 2 1/3
11 iul, 04:57 EET (UTC +2)
2.972/170 = (2.972 : 2)/(170 : 2) = 1.486/85
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.486 : 85 = 17 și rest = 41 =>
1.486/85 = (17 × 85 + 41)/85 = 17 + 41/85 = 17 41/85
11 iul, 04:57 EET (UTC +2)
31/63 deja simplificată 11 iul, 04:57 EET (UTC +2)
3/5 deja simplificată 11 iul, 04:57 EET (UTC +2)
110/48 = (110 : 2)/(48 : 2) = 55/24
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
55 : 24 = 2 și rest = 7 =>
55/24 = (2 × 24 + 7)/24 = 2 + 7/24 = 2 7/24
11 iul, 04:57 EET (UTC +2)
285/14 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
285 : 14 = 20 și rest = 5 =>
285/14 = (20 × 14 + 5)/14 = 20 + 5/14 = 20 5/14
11 iul, 04:57 EET (UTC +2)
3.455/100 = (3.455 : 5)/(100 : 5) = 691/20
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
691 : 20 = 34 și rest = 11 =>
691/20 = (34 × 20 + 11)/20 = 34 + 11/20 = 34 11/20
11 iul, 04:56 EET (UTC +2)
4.496/6 = (4.496 : 2)/(6 : 2) = 2.248/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.248 : 3 = 749 și rest = 1 =>
2.248/3 = (749 × 3 + 1)/3 = 749 + 1/3 = 749 1/3
11 iul, 04:56 EET (UTC +2)
120/260 = (120 : 20)/(260 : 20) = 6/13 11 iul, 04:56 EET (UTC +2)
234/48 = (234 : 6)/(48 : 6) = 39/8
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
39 : 8 = 4 și rest = 7 =>
39/8 = (4 × 8 + 7)/8 = 4 + 7/8 = 4 7/8
11 iul, 04:56 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: