Cum se simplifică fracția ordinară 64/1.200 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


64 = 26


1.200 = 24 × 3 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (26; 24 × 3 × 52) = 24

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

64/1.200 =


26/(24 × 3 × 52) =


(26 : 24) / ((24 × 3 × 52) : 24) =


22/(3 × 52) =


4/75

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

4/75 =


4 : 75 =


0,053333333333 ≈


0,05

Ca procentaj:

0,053333333333 =


0,053333333333 × 100/100 =


5,333333333333/100 =


5,333333333333% ≈


5,33%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
64/1.200 = 4/75

Ca număr zecimal:
64/1.2000,05

Ca procentaj:
64/1.2005,33%

Cum se simplifică fracția ordinară: 73/1.202?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

64/1.200 = (64 : 16)/(1.200 : 16) = 4/75 20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
92/96 = (92 : 4)/(96 : 4) = 23/24 20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
453/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
453 : 8 = 56 și rest = 5 =>
453/8 = (56 × 8 + 5)/8 = 56 + 5/8 = 56 5/8
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
416/293 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
416 : 293 = 1 și rest = 123 =>
416/293 = (1 × 293 + 123)/293 = 1 + 123/293 = 1 123/293
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
41/35 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
41 : 35 = 1 și rest = 6 =>
41/35 = (1 × 35 + 6)/35 = 1 + 6/35 = 1 6/35
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
32/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
32 : 9 = 3 și rest = 5 =>
32/9 = (3 × 9 + 5)/9 = 3 + 5/9 = 3 5/9
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
841/25 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
841 : 25 = 33 și rest = 16 =>
841/25 = (33 × 25 + 16)/25 = 33 + 16/25 = 33 16/25
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
75/19 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
75 : 19 = 3 și rest = 18 =>
75/19 = (3 × 19 + 18)/19 = 3 + 18/19 = 3 18/19
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
- 26/116 = - (26 : 2)/(116 : 2) = - 13/58 20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
697/1.004 deja simplificată 20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
525/35 = (525 : 35)/(35 : 35) = 15/1 = 15 20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
9/25 deja simplificată 20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
75/19 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
75 : 19 = 3 și rest = 18 =>
75/19 = (3 × 19 + 18)/19 = 3 + 18/19 = 3 18/19
20 oct, 23:48 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: