Cum se simplifică fracția ordinară 625/240 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


625 = 54


240 = 24 × 3 × 5

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (54; 24 × 3 × 5) = 5

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

625/240 =


54/(24 × 3 × 5) =


(54 : 5) / ((24 × 3 × 5) : 5) =


53/(24 × 3) =


125/48

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


125 : 48 = 2 și rest = 29 =>


125 = 2 × 48 + 29 =>


125/48 =


(2 × 48 + 29) / 48 =


2 + 29/48 =


29/48

Ca număr zecimal:

29/48 =


2 + 29/48 =


2 + 29 : 48 =


2,604166666667 ≈


2,6

Ca procentaj:

2,604166666667 =


2,604166666667 × 100/100 =


260,416666666667/100 =


260,416666666667% ≈


260,42%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
625/240 = 125/48

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
625/240 = 29/48

Ca număr zecimal:
625/2402,6

Ca procentaj:
625/240260,42%

Cum se simplifică fracția ordinară: 635/249?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

- 18/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 18 : 5 = - 3 și rest = - 3 =>
- 18/5 = ( - 3 × 5 - 3)/5 = - 3 - 3/5 = - 3 3/5
11 aug, 22:10 EET (UTC +2)
136/399 deja simplificată 11 aug, 22:10 EET (UTC +2)
625/240 = (625 : 5)/(240 : 5) = 125/48
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
125 : 48 = 2 și rest = 29 =>
125/48 = (2 × 48 + 29)/48 = 2 + 29/48 = 2 29/48
11 aug, 22:10 EET (UTC +2)
12/132 = (12 : 12)/(132 : 12) = 1/11 11 aug, 22:10 EET (UTC +2)
145/724 deja simplificată 11 aug, 22:10 EET (UTC +2)
1.432/130 = (1.432 : 2)/(130 : 2) = 716/65
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
716 : 65 = 11 și rest = 1 =>
716/65 = (11 × 65 + 1)/65 = 11 + 1/65 = 11 1/65
11 aug, 22:10 EET (UTC +2)
5.009/1.473 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
5.009 : 1.473 = 3 și rest = 590 =>
5.009/1.473 = (3 × 1.473 + 590)/1.473 = 3 + 590/1.473 = 3 590/1.473
11 aug, 22:10 EET (UTC +2)
48/1.964 = (48 : 4)/(1.964 : 4) = 12/491 11 aug, 22:10 EET (UTC +2)
433/630 deja simplificată 11 aug, 22:10 EET (UTC +2)
2.100/4 = (2.100 : 4)/(4 : 4) = 525/1 = 525 11 aug, 22:10 EET (UTC +2)
1.315/50 = (1.315 : 5)/(50 : 5) = 263/10
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
263 : 10 = 26 și rest = 3 =>
263/10 = (26 × 10 + 3)/10 = 26 + 3/10 = 26 3/10
11 aug, 22:10 EET (UTC +2)
9/ - 6 = - (9 : 3)/(6 : 3) = - 3/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 3 : 2 = - 1 și rest = - 1 =>
- 3/2 = ( - 1 × 2 - 1)/2 = - 1 - 1/2 = - 1 1/2
11 aug, 22:10 EET (UTC +2)
1.171/90 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.171 : 90 = 13 și rest = 1 =>
1.171/90 = (13 × 90 + 1)/90 = 13 + 1/90 = 13 1/90
11 aug, 22:10 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: