Cum se simplifică fracția ordinară 44/3.665 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


44 = 22 × 11


3.665 = 5 × 733

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (22 × 11; 5 × 733) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

44/3.665 =


44 : 3.665 =


0,012005457026 ≈


0,01

Ca procentaj:

0,012005457026 =


0,012005457026 × 100/100 =


1,200545702592/100 =


1,200545702592% ≈


1,2%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
44/3.665 = 44/3.665

Ca număr zecimal:
44/3.6650,01

Ca procentaj:
44/3.6651,2%

Cum se simplifică fracția ordinară: 52/3.667?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

44/3.665 deja simplificată 25 sep, 02:28 EET (UTC +2)
42/3.784 = (42 : 2)/(3.784 : 2) = 21/1.892 25 sep, 02:28 EET (UTC +2)
276/11 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
276 : 11 = 25 și rest = 1 =>
276/11 = (25 × 11 + 1)/11 = 25 + 1/11 = 25 1/11
25 sep, 02:28 EET (UTC +2)
40/100 = (40 : 20)/(100 : 20) = 2/5 25 sep, 02:28 EET (UTC +2)
345/100 = (345 : 5)/(100 : 5) = 69/20
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
69 : 20 = 3 și rest = 9 =>
69/20 = (3 × 20 + 9)/20 = 3 + 9/20 = 3 9/20
25 sep, 02:28 EET (UTC +2)
17/2 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
17 : 2 = 8 și rest = 1 =>
17/2 = (8 × 2 + 1)/2 = 8 + 1/2 = 8 1/2
25 sep, 02:28 EET (UTC +2)
880/24 = (880 : 8)/(24 : 8) = 110/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
110 : 3 = 36 și rest = 2 =>
110/3 = (36 × 3 + 2)/3 = 36 + 2/3 = 36 2/3
25 sep, 02:28 EET (UTC +2)
345/100 = (345 : 5)/(100 : 5) = 69/20
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
69 : 20 = 3 și rest = 9 =>
69/20 = (3 × 20 + 9)/20 = 3 + 9/20 = 3 9/20
25 sep, 02:28 EET (UTC +2)
1.626/138 = (1.626 : 6)/(138 : 6) = 271/23
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
271 : 23 = 11 și rest = 18 =>
271/23 = (11 × 23 + 18)/23 = 11 + 18/23 = 11 18/23
25 sep, 02:28 EET (UTC +2)
1.682/171 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.682 : 171 = 9 și rest = 143 =>
1.682/171 = (9 × 171 + 143)/171 = 9 + 143/171 = 9 143/171
25 sep, 02:28 EET (UTC +2)
28/165 deja simplificată 25 sep, 02:28 EET (UTC +2)
48/8 = (48 : 8)/(8 : 8) = 6/1 = 6 25 sep, 02:28 EET (UTC +2)
27/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
27 : 16 = 1 și rest = 11 =>
27/16 = (1 × 16 + 11)/16 = 1 + 11/16 = 1 11/16
25 sep, 02:28 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: