Cum se simplifică fracția ordinară 3.658/12 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


3.658 = 2 × 31 × 59


12 = 22 × 3

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 31 × 59; 22 × 3) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

3.658/12 =


(2 × 31 × 59)/(22 × 3) =


((2 × 31 × 59) : 2) / ((22 × 3) : 2) =


(31 × 59)/(2 × 3) =


1.829/6

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


1.829 : 6 = 304 și rest = 5 =>


1.829 = 304 × 6 + 5 =>


1.829/6 =


(304 × 6 + 5) / 6 =


304 + 5/6 =


304 5/6

Ca număr zecimal:

304 5/6 =


304 + 5/6 =


304 + 5 : 6 =


304,833333333333 ≈


304,83

Ca procentaj:

304,833333333333 =


304,833333333333 × 100/100 =


30.483,333333333333/100 =


30.483,333333333333% ≈


30.483,33%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
3.658/12 = 1.829/6

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
3.658/12 = 304 5/6

Ca număr zecimal:
3.658/12304,83

Ca procentaj:
3.658/1230.483,33%

Cum se simplifică fracția ordinară: 3.662/14?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

3.658/12 = (3.658 : 2)/(12 : 2) = 1.829/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.829 : 6 = 304 și rest = 5 =>
1.829/6 = (304 × 6 + 5)/6 = 304 + 5/6 = 304 5/6
18 sep, 16:43 EET (UTC +2)
103/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
103 : 4 = 25 și rest = 3 =>
103/4 = (25 × 4 + 3)/4 = 25 + 3/4 = 25 3/4
18 sep, 16:43 EET (UTC +2)
119/100 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
119 : 100 = 1 și rest = 19 =>
119/100 = (1 × 100 + 19)/100 = 1 + 19/100 = 1 19/100
18 sep, 16:43 EET (UTC +2)
- 16/400 = - (16 : 16)/(400 : 16) = - 1/25 18 sep, 16:43 EET (UTC +2)
74/ - 99 deja simplificată 18 sep, 16:43 EET (UTC +2)
3.314/38 = (3.314 : 2)/(38 : 2) = 1.657/19
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.657 : 19 = 87 și rest = 4 =>
1.657/19 = (87 × 19 + 4)/19 = 87 + 4/19 = 87 4/19
18 sep, 16:43 EET (UTC +2)
- 50/ - 81 deja simplificată 18 sep, 16:43 EET (UTC +2)
4.378/8 = (4.378 : 2)/(8 : 2) = 2.189/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.189 : 4 = 547 și rest = 1 =>
2.189/4 = (547 × 4 + 1)/4 = 547 + 1/4 = 547 1/4
18 sep, 16:43 EET (UTC +2)
567/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
567 : 5 = 113 și rest = 2 =>
567/5 = (113 × 5 + 2)/5 = 113 + 2/5 = 113 2/5
18 sep, 16:43 EET (UTC +2)
2.671/60 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.671 : 60 = 44 și rest = 31 =>
2.671/60 = (44 × 60 + 31)/60 = 44 + 31/60 = 44 31/60
18 sep, 16:43 EET (UTC +2)
3.458/104 = (3.458 : 26)/(104 : 26) = 133/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
133 : 4 = 33 și rest = 1 =>
133/4 = (33 × 4 + 1)/4 = 33 + 1/4 = 33 1/4
18 sep, 16:43 EET (UTC +2)
168/13 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
168 : 13 = 12 și rest = 12 =>
168/13 = (12 × 13 + 12)/13 = 12 + 12/13 = 12 12/13
18 sep, 16:43 EET (UTC +2)
422/3.197 deja simplificată 18 sep, 16:43 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: