Cum se simplifică fracția ordinară 35/150 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


35 = 5 × 7


150 = 2 × 3 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (5 × 7; 2 × 3 × 52) = 5

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

35/150 =


(5 × 7)/(2 × 3 × 52) =


((5 × 7) : 5) / ((2 × 3 × 52) : 5) =


7/(2 × 3 × 5) =


7/30

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

7/30 =


7 : 30 =


0,233333333333 ≈


0,23

Ca procentaj:

0,233333333333 =


0,233333333333 × 100/100 =


23,333333333333/100 =


23,333333333333% ≈


23,33%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
35/150 = 7/30

Ca număr zecimal:
35/1500,23

Ca procentaj:
35/15023,33%

Cum se simplifică fracția ordinară: 42/153?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

35/150 = (35 : 5)/(150 : 5) = 7/30 11 iul, 03:25 EET (UTC +2)
- 4/717 deja simplificată 11 iul, 03:25 EET (UTC +2)
4.357/812 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.357 : 812 = 5 și rest = 297 =>
4.357/812 = (5 × 812 + 297)/812 = 5 + 297/812 = 5 297/812
11 iul, 03:25 EET (UTC +2)
2.836/89 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.836 : 89 = 31 și rest = 77 =>
2.836/89 = (31 × 89 + 77)/89 = 31 + 77/89 = 31 77/89
11 iul, 03:25 EET (UTC +2)
600/594 = (600 : 6)/(594 : 6) = 100/99
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
100 : 99 = 1 și rest = 1 =>
100/99 = (1 × 99 + 1)/99 = 1 + 1/99 = 1 1/99
11 iul, 03:25 EET (UTC +2)
155/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
155 : 8 = 19 și rest = 3 =>
155/8 = (19 × 8 + 3)/8 = 19 + 3/8 = 19 3/8
11 iul, 03:25 EET (UTC +2)
28/40 = (28 : 4)/(40 : 4) = 7/10 11 iul, 03:25 EET (UTC +2)
3.484/56 = (3.484 : 4)/(56 : 4) = 871/14
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
871 : 14 = 62 și rest = 3 =>
871/14 = (62 × 14 + 3)/14 = 62 + 3/14 = 62 3/14
11 iul, 03:25 EET (UTC +2)
- 1/957 deja simplificată 11 iul, 03:25 EET (UTC +2)
- 13/381 deja simplificată 11 iul, 03:25 EET (UTC +2)
325/32 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
325 : 32 = 10 și rest = 5 =>
325/32 = (10 × 32 + 5)/32 = 10 + 5/32 = 10 5/32
11 iul, 03:25 EET (UTC +2)
324/156 = (324 : 12)/(156 : 12) = 27/13
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
27 : 13 = 2 și rest = 1 =>
27/13 = (2 × 13 + 1)/13 = 2 + 1/13 = 2 1/13
11 iul, 03:25 EET (UTC +2)
72/2.230 = (72 : 2)/(2.230 : 2) = 36/1.115 11 iul, 03:25 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: