Cum se simplifică fracția ordinară 338/670 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


338 = 2 × 132


670 = 2 × 5 × 67

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 132; 2 × 5 × 67) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

338/670 =


(2 × 132)/(2 × 5 × 67) =


((2 × 132) : 2) / ((2 × 5 × 67) : 2) =


132/(5 × 67) =


169/335

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

169/335 =


169 : 335 =


0,50447761194 ≈


0,5

Ca procentaj:

0,50447761194 =


0,50447761194 × 100/100 =


50,44776119403/100 =


50,44776119403% ≈


50,45%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
338/670 = 169/335

Ca număr zecimal:
338/6700,5

Ca procentaj:
338/67050,45%

Cum se simplifică fracția ordinară: 340/680?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

338/670 = (338 : 2)/(670 : 2) = 169/335 18 sep, 16:05 EET (UTC +2)
54/2.344 = (54 : 2)/(2.344 : 2) = 27/1.172 18 sep, 16:05 EET (UTC +2)
40/80 = (40 : 40)/(80 : 40) = 1/2 18 sep, 16:05 EET (UTC +2)
- 23/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 23 : 3 = - 7 și rest = - 2 =>
- 23/3 = ( - 7 × 3 - 2)/3 = - 7 - 2/3 = - 7 2/3
18 sep, 16:05 EET (UTC +2)
296/850 = (296 : 2)/(850 : 2) = 148/425 18 sep, 16:05 EET (UTC +2)
- 403/ - 67 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
403 : 67 = 6 și rest = 1 =>
403/67 = (6 × 67 + 1)/67 = 6 + 1/67 = 6 1/67
18 sep, 16:05 EET (UTC +2)
448/1.008 = (448 : 112)/(1.008 : 112) = 4/9 18 sep, 16:05 EET (UTC +2)
284/4 = (284 : 4)/(4 : 4) = 71/1 = 71 18 sep, 16:05 EET (UTC +2)
- 176/23 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 176 : 23 = - 7 și rest = - 15 =>
- 176/23 = ( - 7 × 23 - 15)/23 = - 7 - 15/23 = - 7 15/23
18 sep, 16:05 EET (UTC +2)
- 25/428 deja simplificată 18 sep, 16:05 EET (UTC +2)
32/8 = (32 : 8)/(8 : 8) = 4/1 = 4 18 sep, 16:05 EET (UTC +2)
1.110/12 = (1.110 : 6)/(12 : 6) = 185/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
185 : 2 = 92 și rest = 1 =>
185/2 = (92 × 2 + 1)/2 = 92 + 1/2 = 92 1/2
18 sep, 16:05 EET (UTC +2)
2.370/99 = (2.370 : 3)/(99 : 3) = 790/33
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
790 : 33 = 23 și rest = 31 =>
790/33 = (23 × 33 + 31)/33 = 23 + 31/33 = 23 31/33
18 sep, 16:05 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: