Cum se simplifică fracția ordinară 30/75 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


30 = 2 × 3 × 5


75 = 3 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 3 × 5; 3 × 52) = 3 × 5

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

30/75 =


(2 × 3 × 5)/(3 × 52) =


((2 × 3 × 5) : (3 × 5)) / ((3 × 52) : (3 × 5)) =


2/5

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

2/5 =


2 : 5 =


0,4

Ca procentaj:

0,4 =


0,4 × 100/100 =


40/100 =


40%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
30/75 = 2/5

Ca număr zecimal:
30/75 = 0,4

Ca procentaj:
30/75 = 40%

Cum se simplifică fracția ordinară: 36/81?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

1.756/136 = (1.756 : 4)/(136 : 4) = 439/34
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
439 : 34 = 12 și rest = 31 =>
439/34 = (12 × 34 + 31)/34 = 12 + 31/34 = 12 31/34
24 sep, 06:23 EET (UTC +2)
30/75 = (30 : 15)/(75 : 15) = 2/5 24 sep, 06:23 EET (UTC +2)
100/100 = (100 : 100)/(100 : 100) = 1 24 sep, 06:23 EET (UTC +2)
1.041/180 = (1.041 : 3)/(180 : 3) = 347/60
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
347 : 60 = 5 și rest = 47 =>
347/60 = (5 × 60 + 47)/60 = 5 + 47/60 = 5 47/60
24 sep, 06:23 EET (UTC +2)
7.920/99 = (7.920 : 99)/(99 : 99) = 80/1 = 80 24 sep, 06:23 EET (UTC +2)
2.915/2.205 = (2.915 : 5)/(2.205 : 5) = 583/441
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
583 : 441 = 1 și rest = 142 =>
583/441 = (1 × 441 + 142)/441 = 1 + 142/441 = 1 142/441
24 sep, 06:23 EET (UTC +2)
318/99 = (318 : 3)/(99 : 3) = 106/33
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
106 : 33 = 3 și rest = 7 =>
106/33 = (3 × 33 + 7)/33 = 3 + 7/33 = 3 7/33
24 sep, 06:23 EET (UTC +2)
207/2.437 deja simplificată 24 sep, 06:23 EET (UTC +2)
642.376.863.306/36 = (642.376.863.306 : 18)/(36 : 18) = 35.687.603.517/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
35.687.603.517 : 2 = 17.843.801.758 și rest = 1 =>
35.687.603.517/2 = (17.843.801.758 × 2 + 1)/2 = 17.843.801.758 + 1/2 = 17.843.801.758 1/2
24 sep, 06:23 EET (UTC +2)
55/4.272 deja simplificată 24 sep, 06:23 EET (UTC +2)
24/807 = (24 : 3)/(807 : 3) = 8/269 24 sep, 06:23 EET (UTC +2)
- 6/14 = - (6 : 2)/(14 : 2) = - 3/7 24 sep, 06:23 EET (UTC +2)
175/700 = (175 : 175)/(700 : 175) = 1/4 24 sep, 06:23 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: