Cum se simplifică fracția ordinară 2.916/575 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


2.916 = 22 × 36


575 = 52 × 23

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (22 × 36; 52 × 23) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


2.916 : 575 = 5 și rest = 41 =>


2.916 = 5 × 575 + 41 =>


2.916/575 =


(5 × 575 + 41) / 575 =


5 + 41/575 =


41/575

Ca număr zecimal:

41/575 =


5 + 41/575 =


5 + 41 : 575 =


5,071304347826 ≈


5,07

Ca procentaj:

5,071304347826 =


5,071304347826 × 100/100 =


507,130434782609/100 =


507,130434782609% ≈


507,13%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
2.916/575 = 2.916/575

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
2.916/575 = 41/575

Ca număr zecimal:
2.916/5755,07

Ca procentaj:
2.916/575507,13%

Cum se simplifică fracția ordinară: 2.922/585?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

2.916/575 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.916 : 575 = 5 și rest = 41 =>
2.916/575 = (5 × 575 + 41)/575 = 5 + 41/575 = 5 41/575
25 sep, 02:05 EET (UTC +2)
20/25 = (20 : 5)/(25 : 5) = 4/5 25 sep, 02:05 EET (UTC +2)
6/12 = (6 : 6)/(12 : 6) = 1/2 25 sep, 02:05 EET (UTC +2)
17/11 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
17 : 11 = 1 și rest = 6 =>
17/11 = (1 × 11 + 6)/11 = 1 + 6/11 = 1 6/11
25 sep, 02:05 EET (UTC +2)
41/895 deja simplificată 25 sep, 02:05 EET (UTC +2)
127/100 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
127 : 100 = 1 și rest = 27 =>
127/100 = (1 × 100 + 27)/100 = 1 + 27/100 = 1 27/100
25 sep, 02:05 EET (UTC +2)
70/245 = (70 : 35)/(245 : 35) = 2/7 25 sep, 02:05 EET (UTC +2)
70/245 = (70 : 35)/(245 : 35) = 2/7 25 sep, 02:05 EET (UTC +2)
642.376.863.314/43 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
642.376.863.314 : 43 = 14.938.996.821 și rest = 11 =>
642.376.863.314/43 = (14.938.996.821 × 43 + 11)/43 = 14.938.996.821 + 11/43 = 14.938.996.821 11/43
25 sep, 02:05 EET (UTC +2)
110/45 = (110 : 5)/(45 : 5) = 22/9
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
22 : 9 = 2 și rest = 4 =>
22/9 = (2 × 9 + 4)/9 = 2 + 4/9 = 2 4/9
25 sep, 02:05 EET (UTC +2)
2.501/1.000 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.501 : 1.000 = 2 și rest = 501 =>
2.501/1.000 = (2 × 1.000 + 501)/1.000 = 2 + 501/1.000 = 2 501/1.000
25 sep, 02:05 EET (UTC +2)
110/45 = (110 : 5)/(45 : 5) = 22/9
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
22 : 9 = 2 și rest = 4 =>
22/9 = (2 × 9 + 4)/9 = 2 + 4/9 = 2 4/9
25 sep, 02:05 EET (UTC +2)
14/4.896 = (14 : 2)/(4.896 : 2) = 7/2.448 25 sep, 02:05 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: