Cum se simplifică fracția ordinară 233/2 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

233 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi


2 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (233; 2) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


233 : 2 = 116 și rest = 1 =>


233 = 116 × 2 + 1 =>


233/2 =


(116 × 2 + 1) / 2 =


116 + 1/2 =


116 1/2

Ca număr zecimal:

116 1/2 =


116 + 1/2 =


116 + 1 : 2 =


116,5

Ca procentaj:

116,5 =


116,5 × 100/100 =


11.650/100 =


11.650%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
233/2 = 233/2

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
233/2 = 116 1/2

Ca număr zecimal:
233/2 = 116,5

Ca procentaj:
233/2 = 11.650%

Cum se simplifică fracția ordinară: 243/5?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

233/2 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
233 : 2 = 116 și rest = 1 =>
233/2 = (116 × 2 + 1)/2 = 116 + 1/2 = 116 1/2
25 sep, 03:12 EET (UTC +2)
664/75 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
664 : 75 = 8 și rest = 64 =>
664/75 = (8 × 75 + 64)/75 = 8 + 64/75 = 8 64/75
25 sep, 03:12 EET (UTC +2)
700/21 = (700 : 7)/(21 : 7) = 100/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
100 : 3 = 33 și rest = 1 =>
100/3 = (33 × 3 + 1)/3 = 33 + 1/3 = 33 1/3
25 sep, 03:12 EET (UTC +2)
- 93/263 deja simplificată 25 sep, 03:12 EET (UTC +2)
652/170 = (652 : 2)/(170 : 2) = 326/85
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
326 : 85 = 3 și rest = 71 =>
326/85 = (3 × 85 + 71)/85 = 3 + 71/85 = 3 71/85
25 sep, 03:12 EET (UTC +2)
45/396 = (45 : 9)/(396 : 9) = 5/44 25 sep, 03:12 EET (UTC +2)
769/780 deja simplificată 25 sep, 03:12 EET (UTC +2)
20/24 = (20 : 4)/(24 : 4) = 5/6 25 sep, 03:12 EET (UTC +2)
79/48 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
79 : 48 = 1 și rest = 31 =>
79/48 = (1 × 48 + 31)/48 = 1 + 31/48 = 1 31/48
25 sep, 03:12 EET (UTC +2)
120/12 = (120 : 12)/(12 : 12) = 10/1 = 10 25 sep, 03:12 EET (UTC +2)
88/3.681 deja simplificată 25 sep, 03:12 EET (UTC +2)
171/897 = (171 : 3)/(897 : 3) = 57/299 25 sep, 03:12 EET (UTC +2)
- 69/20 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 69 : 20 = - 3 și rest = - 9 =>
- 69/20 = ( - 3 × 20 - 9)/20 = - 3 - 9/20 = - 3 9/20
25 sep, 03:12 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: