Cum se simplifică fracția ordinară 203/24 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


203 = 7 × 29


24 = 23 × 3

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (7 × 29; 23 × 3) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


203 : 24 = 8 și rest = 11 =>


203 = 8 × 24 + 11 =>


203/24 =


(8 × 24 + 11) / 24 =


8 + 11/24 =


11/24

Ca număr zecimal:

11/24 =


8 + 11/24 =


8 + 11 : 24 =


8,458333333333 ≈


8,46

Ca procentaj:

8,458333333333 =


8,458333333333 × 100/100 =


845,833333333333/100 =


845,833333333333% ≈


845,83%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
203/24 = 203/24

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
203/24 = 11/24

Ca număr zecimal:
203/248,46

Ca procentaj:
203/24845,83%

Cum se simplifică fracția ordinară: 213/30?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

203/24 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
203 : 24 = 8 și rest = 11 =>
203/24 = (8 × 24 + 11)/24 = 8 + 11/24 = 8 11/24
02 iun, 13:58 EET (UTC +2)
65/139 deja simplificată 02 iun, 13:58 EET (UTC +2)
- 281/99 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 281 : 99 = - 2 și rest = - 83 =>
- 281/99 = ( - 2 × 99 - 83)/99 = - 2 - 83/99 = - 2 83/99
02 iun, 13:58 EET (UTC +2)
64/28 = (64 : 4)/(28 : 4) = 16/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
16 : 7 = 2 și rest = 2 =>
16/7 = (2 × 7 + 2)/7 = 2 + 2/7 = 2 2/7
02 iun, 13:58 EET (UTC +2)
84/126 = (84 : 42)/(126 : 42) = 2/3 02 iun, 13:58 EET (UTC +2)
85/786 deja simplificată 02 iun, 13:58 EET (UTC +2)
- 25/ - 9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
25 : 9 = 2 și rest = 7 =>
25/9 = (2 × 9 + 7)/9 = 2 + 7/9 = 2 7/9
02 iun, 13:58 EET (UTC +2)
115/48 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
115 : 48 = 2 și rest = 19 =>
115/48 = (2 × 48 + 19)/48 = 2 + 19/48 = 2 19/48
02 iun, 13:58 EET (UTC +2)
- 17/10 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 17 : 10 = - 1 și rest = - 7 =>
- 17/10 = ( - 1 × 10 - 7)/10 = - 1 - 7/10 = - 1 7/10
02 iun, 13:58 EET (UTC +2)
4/7 deja simplificată 02 iun, 13:58 EET (UTC +2)
29/163 deja simplificată 02 iun, 13:57 EET (UTC +2)
31/247 deja simplificată 02 iun, 13:57 EET (UTC +2)
159/350 deja simplificată 02 iun, 13:57 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: