Cum se simplifică fracția ordinară 159/348 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


159 = 3 × 53


348 = 22 × 3 × 29

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (3 × 53; 22 × 3 × 29) = 3

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

159/348 =


(3 × 53)/(22 × 3 × 29) =


((3 × 53) : 3) / ((22 × 3 × 29) : 3) =


53/(22 × 29) =


53/116

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

53/116 =


53 : 116 =


0,456896551724 ≈


0,46

Ca procentaj:

0,456896551724 =


0,456896551724 × 100/100 =


45,689655172414/100 =


45,689655172414% ≈


45,69%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
159/348 = 53/116

Ca număr zecimal:
159/3480,46

Ca procentaj:
159/34845,69%

Cum se simplifică fracția ordinară: 165/351?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

159/348 = (159 : 3)/(348 : 3) = 53/116 11 iul, 04:30 EET (UTC +2)
71/3.773 deja simplificată 11 iul, 04:30 EET (UTC +2)
304/19 = (304 : 19)/(19 : 19) = 16/1 = 16 11 iul, 04:30 EET (UTC +2)
366/3.343 deja simplificată 11 iul, 04:30 EET (UTC +2)
2.651/675 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.651 : 675 = 3 și rest = 626 =>
2.651/675 = (3 × 675 + 626)/675 = 3 + 626/675 = 3 626/675
11 iul, 04:29 EET (UTC +2)
1.396/74 = (1.396 : 2)/(74 : 2) = 698/37
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
698 : 37 = 18 și rest = 32 =>
698/37 = (18 × 37 + 32)/37 = 18 + 32/37 = 18 32/37
11 iul, 04:29 EET (UTC +2)
152/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
152 : 3 = 50 și rest = 2 =>
152/3 = (50 × 3 + 2)/3 = 50 + 2/3 = 50 2/3
11 iul, 04:29 EET (UTC +2)
152/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
152 : 3 = 50 și rest = 2 =>
152/3 = (50 × 3 + 2)/3 = 50 + 2/3 = 50 2/3
11 iul, 04:29 EET (UTC +2)
28/7 = (28 : 7)/(7 : 7) = 4/1 = 4 11 iul, 04:29 EET (UTC +2)
4/800 = (4 : 4)/(800 : 4) = 1/200 11 iul, 04:29 EET (UTC +2)
56/25 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
56 : 25 = 2 și rest = 6 =>
56/25 = (2 × 25 + 6)/25 = 2 + 6/25 = 2 6/25
11 iul, 04:29 EET (UTC +2)
876/36 = (876 : 12)/(36 : 12) = 73/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
73 : 3 = 24 și rest = 1 =>
73/3 = (24 × 3 + 1)/3 = 24 + 1/3 = 24 1/3
11 iul, 04:29 EET (UTC +2)
12/36 = (12 : 12)/(36 : 12) = 1/3 11 iul, 04:29 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: