Cum se simplifică fracția ordinară 150/525 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


150 = 2 × 3 × 52


525 = 3 × 52 × 7

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 3 × 52; 3 × 52 × 7) = 3 × 52

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

150/525 =


(2 × 3 × 52)/(3 × 52 × 7) =


((2 × 3 × 52) : (3 × 52)) / ((3 × 52 × 7) : (3 × 52)) =


2/7

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

2/7 =


2 : 7 =


0,285714285714 ≈


0,29

Ca procentaj:

0,285714285714 =


0,285714285714 × 100/100 =


28,571428571429/100 =


28,571428571429% ≈


28,57%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
150/525 = 2/7

Ca număr zecimal:
150/5250,29

Ca procentaj:
150/52528,57%

Cum se simplifică fracția ordinară: 157/532?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

150/525 = (150 : 75)/(525 : 75) = 2/7 20 oct, 23:40 EET (UTC +2)
411/28 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
411 : 28 = 14 și rest = 19 =>
411/28 = (14 × 28 + 19)/28 = 14 + 19/28 = 14 19/28
20 oct, 23:40 EET (UTC +2)
1.123/75 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.123 : 75 = 14 și rest = 73 =>
1.123/75 = (14 × 75 + 73)/75 = 14 + 73/75 = 14 73/75
20 oct, 23:40 EET (UTC +2)
263/100 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
263 : 100 = 2 și rest = 63 =>
263/100 = (2 × 100 + 63)/100 = 2 + 63/100 = 2 63/100
20 oct, 23:40 EET (UTC +2)
348/1.568 = (348 : 4)/(1.568 : 4) = 87/392 20 oct, 23:40 EET (UTC +2)
913/ - 3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 913 : 3 = - 304 și rest = - 1 =>
- 913/3 = ( - 304 × 3 - 1)/3 = - 304 - 1/3 = - 304 1/3
20 oct, 23:40 EET (UTC +2)
344/4.563 deja simplificată 20 oct, 23:40 EET (UTC +2)
567/87 = (567 : 3)/(87 : 3) = 189/29
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
189 : 29 = 6 și rest = 15 =>
189/29 = (6 × 29 + 15)/29 = 6 + 15/29 = 6 15/29
20 oct, 23:40 EET (UTC +2)
391/368 = (391 : 23)/(368 : 23) = 17/16
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
17 : 16 = 1 și rest = 1 =>
17/16 = (1 × 16 + 1)/16 = 1 + 1/16 = 1 1/16
20 oct, 23:40 EET (UTC +2)
4.714/77 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.714 : 77 = 61 și rest = 17 =>
4.714/77 = (61 × 77 + 17)/77 = 61 + 17/77 = 61 17/77
20 oct, 23:40 EET (UTC +2)
82/768 = (82 : 2)/(768 : 2) = 41/384 20 oct, 23:40 EET (UTC +2)
125/13 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
125 : 13 = 9 și rest = 8 =>
125/13 = (9 × 13 + 8)/13 = 9 + 8/13 = 9 8/13
20 oct, 23:40 EET (UTC +2)
1.340/6 = (1.340 : 2)/(6 : 2) = 670/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
670 : 3 = 223 și rest = 1 =>
670/3 = (223 × 3 + 1)/3 = 223 + 1/3 = 223 1/3
20 oct, 23:40 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: