Cum se simplifică fracția ordinară 148/8 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


148 = 22 × 37


8 = 23

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (22 × 37; 23) = 22

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

148/8 =


(22 × 37)/23 =


((22 × 37) : 22) / (23 : 22) =


37/2

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


37 : 2 = 18 și rest = 1 =>


37 = 18 × 2 + 1 =>


37/2 =


(18 × 2 + 1) / 2 =


18 + 1/2 =


18 1/2

Ca număr zecimal:

18 1/2 =


18 + 1/2 =


18 + 1 : 2 =


18,5

Ca procentaj:

18,5 =


18,5 × 100/100 =


1.850/100 =


1.850%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
148/8 = 37/2

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
148/8 = 18 1/2

Ca număr zecimal:
148/8 = 18,5

Ca procentaj:
148/8 = 1.850%

Cum se simplifică fracția ordinară: 150/16?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

148/8 = (148 : 4)/(8 : 4) = 37/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
37 : 2 = 18 și rest = 1 =>
37/2 = (18 × 2 + 1)/2 = 18 + 1/2 = 18 1/2
25 sep, 04:22 EET (UTC +2)
54/4.218 = (54 : 6)/(4.218 : 6) = 9/703 25 sep, 04:22 EET (UTC +2)
81/18 = (81 : 9)/(18 : 9) = 9/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
9 : 2 = 4 și rest = 1 =>
9/2 = (4 × 2 + 1)/2 = 4 + 1/2 = 4 1/2
25 sep, 04:22 EET (UTC +2)
735/6 = (735 : 3)/(6 : 3) = 245/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
245 : 2 = 122 și rest = 1 =>
245/2 = (122 × 2 + 1)/2 = 122 + 1/2 = 122 1/2
25 sep, 04:22 EET (UTC +2)
22/18 = (22 : 2)/(18 : 2) = 11/9
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
11 : 9 = 1 și rest = 2 =>
11/9 = (1 × 9 + 2)/9 = 1 + 2/9 = 1 2/9
25 sep, 04:22 EET (UTC +2)
5.275/3.125 = (5.275 : 25)/(3.125 : 25) = 211/125
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
211 : 125 = 1 și rest = 86 =>
211/125 = (1 × 125 + 86)/125 = 1 + 86/125 = 1 86/125
25 sep, 04:22 EET (UTC +2)
45/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
45 : 4 = 11 și rest = 1 =>
45/4 = (11 × 4 + 1)/4 = 11 + 1/4 = 11 1/4
25 sep, 04:22 EET (UTC +2)
8/10 = (8 : 2)/(10 : 2) = 4/5 25 sep, 04:22 EET (UTC +2)
8/10 = (8 : 2)/(10 : 2) = 4/5 25 sep, 04:22 EET (UTC +2)
8/10 = (8 : 2)/(10 : 2) = 4/5 25 sep, 04:22 EET (UTC +2)
8/10 = (8 : 2)/(10 : 2) = 4/5 25 sep, 04:22 EET (UTC +2)
- 19/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 19 : 9 = - 2 și rest = - 1 =>
- 19/9 = ( - 2 × 9 - 1)/9 = - 2 - 1/9 = - 2 1/9
25 sep, 04:22 EET (UTC +2)
64/1.200 = (64 : 16)/(1.200 : 16) = 4/75 25 sep, 04:22 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: