Cum se simplifică fracția ordinară 148/50 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


148 = 22 × 37


50 = 2 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (22 × 37; 2 × 52) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

148/50 =


(22 × 37)/(2 × 52) =


((22 × 37) : 2) / ((2 × 52) : 2) =


(2 × 37)/52 =


74/25

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


74 : 25 = 2 și rest = 24 =>


74 = 2 × 25 + 24 =>


74/25 =


(2 × 25 + 24) / 25 =


2 + 24/25 =


24/25

Ca număr zecimal:

24/25 =


2 + 24/25 =


2 + 24 : 25 =


2,96

Ca procentaj:

2,96 =


2,96 × 100/100 =


296/100 =


296%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
148/50 = 74/25

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
148/50 = 24/25

Ca număr zecimal:
148/50 = 2,96

Ca procentaj:
148/50 = 296%

Cum se simplifică fracția ordinară: 152/57?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

2.475/75 = (2.475 : 75)/(75 : 75) = 33/1 = 33 25 sep, 02:42 EET (UTC +2)
148/50 = (148 : 2)/(50 : 2) = 74/25
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
74 : 25 = 2 și rest = 24 =>
74/25 = (2 × 25 + 24)/25 = 2 + 24/25 = 2 24/25
25 sep, 02:42 EET (UTC +2)
297/121 = (297 : 11)/(121 : 11) = 27/11
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
27 : 11 = 2 și rest = 5 =>
27/11 = (2 × 11 + 5)/11 = 2 + 5/11 = 2 5/11
25 sep, 02:42 EET (UTC +2)
137/714 deja simplificată 25 sep, 02:42 EET (UTC +2)
3.444/4 = (3.444 : 4)/(4 : 4) = 861/1 = 861 25 sep, 02:42 EET (UTC +2)
2.438/20 = (2.438 : 2)/(20 : 2) = 1.219/10
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.219 : 10 = 121 și rest = 9 =>
1.219/10 = (121 × 10 + 9)/10 = 121 + 9/10 = 121 9/10
25 sep, 02:42 EET (UTC +2)
2.438/20 = (2.438 : 2)/(20 : 2) = 1.219/10
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.219 : 10 = 121 și rest = 9 =>
1.219/10 = (121 × 10 + 9)/10 = 121 + 9/10 = 121 9/10
25 sep, 02:42 EET (UTC +2)
991/768 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
991 : 768 = 1 și rest = 223 =>
991/768 = (1 × 768 + 223)/768 = 1 + 223/768 = 1 223/768
25 sep, 02:42 EET (UTC +2)
659/810 deja simplificată 25 sep, 02:42 EET (UTC +2)
12/40 = (12 : 4)/(40 : 4) = 3/10 25 sep, 02:42 EET (UTC +2)
298/2.021 deja simplificată 25 sep, 02:42 EET (UTC +2)
2.438/20 = (2.438 : 2)/(20 : 2) = 1.219/10
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.219 : 10 = 121 și rest = 9 =>
1.219/10 = (121 × 10 + 9)/10 = 121 + 9/10 = 121 9/10
25 sep, 02:42 EET (UTC +2)
3/4 deja simplificată 25 sep, 02:42 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: