Cum se simplifică fracția ordinară 110/1.903 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

110 = 2 × 5 × 11


1.903 = 11 × 173

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 5 × 11; 11 × 173) = 11

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

110/1.903 =


(2 × 5 × 11)/(11 × 173) =


((2 × 5 × 11) : 11) / ((11 × 173) : 11) =


(2 × 5)/173 =


10/173

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

10/173 =


10 : 173 =


0,057803468208 ≈


0,06

Ca procentaj:

0,057803468208 =


0,057803468208 × 100/100 =


5,780346820809/100 =


5,780346820809% ≈


5,78%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
110/1.903 = 10/173

Ca număr zecimal:
110/1.9030,06

Ca procentaj:
110/1.9035,78%

Cum se simplifică fracția ordinară: 116/1.905?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

107/11 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
107 : 11 = 9 și rest = 8 =>
107/11 = (9 × 11 + 8)/11 = 9 + 8/11 = 9 8/11
20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
44/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
44 : 5 = 8 și rest = 4 =>
44/5 = (8 × 5 + 4)/5 = 8 + 4/5 = 8 4/5
20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
110/1.903 = (110 : 11)/(1.903 : 11) = 10/173 20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
104/60 = (104 : 4)/(60 : 4) = 26/15
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
26 : 15 = 1 și rest = 11 =>
26/15 = (1 × 15 + 11)/15 = 1 + 11/15 = 1 11/15
20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
122/4.007 deja simplificată 20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
441/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
441 : 16 = 27 și rest = 9 =>
441/16 = (27 × 16 + 9)/16 = 27 + 9/16 = 27 9/16
20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
22/3.800 = (22 : 2)/(3.800 : 2) = 11/1.900 20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
729/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
729 : 8 = 91 și rest = 1 =>
729/8 = (91 × 8 + 1)/8 = 91 + 1/8 = 91 1/8
20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
799/507 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
799 : 507 = 1 și rest = 292 =>
799/507 = (1 × 507 + 292)/507 = 1 + 292/507 = 1 292/507
20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
1.595/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.595 : 8 = 199 și rest = 3 =>
1.595/8 = (199 × 8 + 3)/8 = 199 + 3/8 = 199 3/8
20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
57/3.813 = (57 : 3)/(3.813 : 3) = 19/1.271 20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
42/1.828 = (42 : 2)/(1.828 : 2) = 21/914 20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
67/3.018 deja simplificată 20 oct, 23:05 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: