Cum se simplifică fracția ordinară 107/1.929 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

107 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi


1.929 = 3 × 643

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (107; 3 × 643) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

107/1.929 =


107 : 1.929 =


0,055469155003 ≈


0,06

Ca procentaj:

0,055469155003 =


0,055469155003 × 100/100 =


5,546915500259/100 =


5,546915500259% ≈


5,55%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
107/1.929 = 107/1.929

Ca număr zecimal:
107/1.9290,06

Ca procentaj:
107/1.9295,55%

Cum se simplifică fracția ordinară: 115/1.935?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

107/1.929 deja simplificată 25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
35/27 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
35 : 27 = 1 și rest = 8 =>
35/27 = (1 × 27 + 8)/27 = 1 + 8/27 = 1 8/27
25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
5/330 = (5 : 5)/(330 : 5) = 1/66 25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
745/72 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
745 : 72 = 10 și rest = 25 =>
745/72 = (10 × 72 + 25)/72 = 10 + 25/72 = 10 25/72
25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
30/48 = (30 : 6)/(48 : 6) = 5/8 25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
63/109 deja simplificată 25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
124/4.974 = (124 : 2)/(4.974 : 2) = 62/2.487 25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
81/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
81 : 16 = 5 și rest = 1 =>
81/16 = (5 × 16 + 1)/16 = 5 + 1/16 = 5 1/16
25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
81/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
81 : 16 = 5 și rest = 1 =>
81/16 = (5 × 16 + 1)/16 = 5 + 1/16 = 5 1/16
25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
534/135 = (534 : 3)/(135 : 3) = 178/45
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
178 : 45 = 3 și rest = 43 =>
178/45 = (3 × 45 + 43)/45 = 3 + 43/45 = 3 43/45
25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
81/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
81 : 16 = 5 și rest = 1 =>
81/16 = (5 × 16 + 1)/16 = 5 + 1/16 = 5 1/16
25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
342/56 = (342 : 2)/(56 : 2) = 171/28
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
171 : 28 = 6 și rest = 3 =>
171/28 = (6 × 28 + 3)/28 = 6 + 3/28 = 6 3/28
25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
81/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
81 : 16 = 5 și rest = 1 =>
81/16 = (5 × 16 + 1)/16 = 5 + 1/16 = 5 1/16
25 sep, 03:40 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: