Cum se simplifică fracția ordinară - 64/165 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


64 = 26


165 = 3 × 5 × 11

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (26; 3 × 5 × 11) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

- 64/165 = - 64/165

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

- 64/165 =


- 64 : 165 =


- 0,387878787879 ≈


- 0,39

Ca procentaj:

- 0,387878787879 =


- 0,387878787879 × 100/100 =


- 38,787878787879/100 =


- 38,787878787879% ≈


- 38,79%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară negativă
(|numărător| < |numitor|):
- 64/165 = - 64/165

Ca număr zecimal:
- 64/165 - 0,39

Ca procentaj:
- 64/165 - 38,79%

Cum se simplifică fracția ordinară: - 56/175?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; - minus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

- 64/165 deja simplificată 25 sep, 04:10 EET (UTC +2)
195/3.072 = (195 : 3)/(3.072 : 3) = 65/1.024 25 sep, 04:10 EET (UTC +2)
3/2 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3 : 2 = 1 și rest = 1 =>
3/2 = (1 × 2 + 1)/2 = 1 + 1/2 = 1 1/2
25 sep, 04:10 EET (UTC +2)
2.516/10 = (2.516 : 2)/(10 : 2) = 1.258/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.258 : 5 = 251 și rest = 3 =>
1.258/5 = (251 × 5 + 3)/5 = 251 + 3/5 = 251 3/5
25 sep, 04:10 EET (UTC +2)
930/372 = (930 : 186)/(372 : 186) = 5/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
5 : 2 = 2 și rest = 1 =>
5/2 = (2 × 2 + 1)/2 = 2 + 1/2 = 2 1/2
25 sep, 04:10 EET (UTC +2)
2.124/175 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.124 : 175 = 12 și rest = 24 =>
2.124/175 = (12 × 175 + 24)/175 = 12 + 24/175 = 12 24/175
25 sep, 04:10 EET (UTC +2)
5/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
5 : 4 = 1 și rest = 1 =>
5/4 = (1 × 4 + 1)/4 = 1 + 1/4 = 1 1/4
25 sep, 04:10 EET (UTC +2)
4/4.947 deja simplificată 25 sep, 04:10 EET (UTC +2)
- 9/2 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 9 : 2 = - 4 și rest = - 1 =>
- 9/2 = ( - 4 × 2 - 1)/2 = - 4 - 1/2 = - 4 1/2
25 sep, 04:10 EET (UTC +2)
84/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
84 : 5 = 16 și rest = 4 =>
84/5 = (16 × 5 + 4)/5 = 16 + 4/5 = 16 4/5
25 sep, 04:10 EET (UTC +2)
240/300 = (240 : 60)/(300 : 60) = 4/5 25 sep, 04:10 EET (UTC +2)
77/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
77 : 8 = 9 și rest = 5 =>
77/8 = (9 × 8 + 5)/8 = 9 + 5/8 = 9 5/8
25 sep, 04:10 EET (UTC +2)
97/55 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
97 : 55 = 1 și rest = 42 =>
97/55 = (1 × 55 + 42)/55 = 1 + 42/55 = 1 42/55
25 sep, 04:10 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: