Cum se simplifică fracția ordinară - 107/634 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

107 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi


634 = 2 × 317

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (107; 2 × 317) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

- 107/634 = - 107/634

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

- 107/634 =


- 107 : 634 =


- 0,168769716088 ≈


- 0,17

Ca procentaj:

- 0,168769716088 =


- 0,168769716088 × 100/100 =


- 16,876971608833/100 =


- 16,876971608833% ≈


- 16,88%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară negativă
(|numărător| < |numitor|):
- 107/634 = - 107/634

Ca număr zecimal:
- 107/634 - 0,17

Ca procentaj:
- 107/634 - 16,88%

Cum se simplifică fracția ordinară: - 99/640?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; - minus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

- 107/634 deja simplificată 11 iul, 04:54 EET (UTC +2)
- 20/380 = - (20 : 20)/(380 : 20) = - 1/19 11 iul, 04:54 EET (UTC +2)
125/10 = (125 : 5)/(10 : 5) = 25/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
25 : 2 = 12 și rest = 1 =>
25/2 = (12 × 2 + 1)/2 = 12 + 1/2 = 12 1/2
11 iul, 04:54 EET (UTC +2)
4.466/483 = (4.466 : 7)/(483 : 7) = 638/69
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
638 : 69 = 9 și rest = 17 =>
638/69 = (9 × 69 + 17)/69 = 9 + 17/69 = 9 17/69
11 iul, 04:54 EET (UTC +2)
183/215 deja simplificată 11 iul, 04:54 EET (UTC +2)
20/48 = (20 : 4)/(48 : 4) = 5/12 11 iul, 04:54 EET (UTC +2)
1.369/132 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.369 : 132 = 10 și rest = 49 =>
1.369/132 = (10 × 132 + 49)/132 = 10 + 49/132 = 10 49/132
11 iul, 04:54 EET (UTC +2)
73/10 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
73 : 10 = 7 și rest = 3 =>
73/10 = (7 × 10 + 3)/10 = 7 + 3/10 = 7 3/10
11 iul, 04:54 EET (UTC +2)
124/865 deja simplificată 11 iul, 04:54 EET (UTC +2)
313/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
313 : 4 = 78 și rest = 1 =>
313/4 = (78 × 4 + 1)/4 = 78 + 1/4 = 78 1/4
11 iul, 04:54 EET (UTC +2)
25/81 deja simplificată 11 iul, 04:54 EET (UTC +2)
444/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
444 : 5 = 88 și rest = 4 =>
444/5 = (88 × 5 + 4)/5 = 88 + 4/5 = 88 4/5
11 iul, 04:54 EET (UTC +2)
- 3.703.703.682/472 = - (3.703.703.682 : 2)/(472 : 2) = - 1.851.851.841/236
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 1.851.851.841 : 236 = - 7.846.829 și rest = - 197 =>
- 1.851.851.841/236 = ( - 7.846.829 × 236 - 197)/236 = - 7.846.829 - 197/236 = - 7.846.829 197/236
11 iul, 04:54 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: