Scade fracțiile: 94/32 - 88/7.346 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
94/32 - 88/7.346

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 94/32 = (2 × 47)/25 = ((2 × 47) : 2)/(25 : 2) = 47/16;


Fracția: - 88/7.346 = - (23 × 11)/(2 × 3.673) = - ((23 × 11) : 2)/((2 × 3.673) : 2) = - 44/3.673;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

94/32 - 88/7.346 =


47/16 - 44/3.673

Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 47/16


47 : 16 = 2 și rest = 15 => 47 = 2 × 16 + 15


47/16 = (2 × 16 + 15)/16 = (2 × 16)/16 + 15/16 = 2 + 15/16;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

47/16 - 44/3.673 =


2 + 15/16 - 44/3.673

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


16 = 24;


3.673 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (16; 3.673) = 24 × 3.673 = 58.768


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 15/16 este 58.768 : 16 = (24 × 3.673) : 24 = 3.673;


Pt. fracția: - 44/3.673 este 58.768 : 3.673 = (24 × 3.673) : 3.673 = 16;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

2 + 15/16 - 44/3.673 =


2 + (3.673 × 15)/(3.673 × 16) - (16 × 44)/(16 × 3.673) =


2 + 55.095/58.768 - 704/58.768 =


2 + (55.095 - 704)/58.768 =


2 + 54.391/58.768

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

54.391/58.768 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


54.391 = 109 × 499;


58.768 = 24 × 3.673;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


2 + 54.391/58.768 = 2 54.391/58.768

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

2 + 54.391/58.768 =


(2 × 58.768)/58.768 + 54.391/58.768 =


(2 × 58.768 + 54.391)/58.768 =


171.927/58.768

Ca număr zecimal:

2 + 54.391/58.768 =


2 + 54.391 : 58.768 ≈


2,925520691533 ≈


2,93

Ca procentaj:

2,925520691533 =


2,925520691533 × 100/100 =


(2,925520691533 × 100)/100 =


292,552069153281/100


292,552069153281% ≈


292,55%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
94/32 - 88/7.346 = 2 54.391/58.768

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
94/32 - 88/7.346 = 171.927/58.768

Ca număr zecimal:
94/32 - 88/7.346 ≈ 2,93

Ca procentaj:
94/32 - 88/7.346 ≈ 292,55%

Cum se adună fracțiile ordinare:
104/38 + 92/7.353

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

94/32 - 88/7.346 = ? 19 sep, 15:33 EET (UTC +2)
5/8 - 1/5 = ? 19 sep, 15:33 EET (UTC +2)
1.442 - 94/10 = ? 19 sep, 15:33 EET (UTC +2)
71/120 - 14/31 = ? 19 sep, 15:33 EET (UTC +2)
- 31/25 - 11/256 = ? 19 sep, 15:33 EET (UTC +2)
1/14 + 1/7 = ? 19 sep, 15:33 EET (UTC +2)
6/27 - 6/12 = ? 19 sep, 15:32 EET (UTC +2)
- 65/10 + 9/10 = ? 19 sep, 15:32 EET (UTC +2)
20/29 - 21/35 = ? 19 sep, 15:32 EET (UTC +2)
- 235/18 - 56/24 = ? 19 sep, 15:32 EET (UTC +2)
- 69/67 - 6/15 = ? 19 sep, 15:32 EET (UTC +2)
10/13 + 8/32 = ? 19 sep, 15:32 EET (UTC +2)
35/4.935 + 49 = ? 19 sep, 15:32 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: