Scade fracțiile: 8/34.165 - 35.472/10 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
8/34.165 - 35.472/10

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 8/34.165 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
8 = 23;
34.165 = 5 × 6.833;


Fracția: - 35.472/10 = - (24 × 3 × 739)/(2 × 5) = - ((24 × 3 × 739) : 2)/((2 × 5) : 2) = - 17.736/5;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

8/34.165 - 35.472/10 =


8/34.165 - 17.736/5

Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: - 17.736/5


- 17.736 : 5 = - 3.547 și rest = - 1 => - 17.736 = - 3.547 × 5 - 1


- 17.736/5 = ( - 3.547 × 5 - 1)/5 = ( - 3.547 × 5)/5 - 1/5 = - 3.547 - 1/5;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

8/34.165 - 17.736/5 =


8/34.165 - 3.547 - 1/5 =


- 3.547 + 8/34.165 - 1/5

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


34.165 = 5 × 6.833;


5 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (34.165; 5) = 5 × 6.833 = 34.165


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 8/34.165 este 34.165 : 34.165 = 1;


Pt. fracția: - 1/5 este 34.165 : 5 = (5 × 6.833) : 5 = 6.833;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

- 3.547 + 8/34.165 - 1/5 =


- 3.547 + (1 × 8)/(1 × 34.165) - (6.833 × 1)/(6.833 × 5) =


- 3.547 + 8/34.165 - 6.833/34.165 =


- 3.547 + (8 - 6.833)/34.165 =


- 3.547 - 6.825/34.165

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

- 6.825/34.165 =


- (3 × 52 × 7 × 13)/(5 × 6.833) =


- ((3 × 52 × 7 × 13) : 5)/((5 × 6.833) : 5) =


- 1.365/6.833

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

- 3.547 - 6.825/34.165 =


- 3.547 - 1.365/6.833

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 3.547 - 1.365/6.833 = - 3.547 1.365/6.833

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):

- 3.547 - 1.365/6.833 =


( - 3.547 × 6.833)/6.833 - 1.365/6.833 =


( - 3.547 × 6.833 - 1.365)/6.833 =


- 24.238.016/6.833

Ca număr zecimal:

- 3.547 - 1.365/6.833 =


- 3.547 - 1.365 : 6.833 ≈


- 3.547,199765842236 ≈


- 3.547,2

Ca procentaj:

- 3.547,199765842236 =


- 3.547,199765842236 × 100/100 =


( - 3.547,199765842236 × 100)/100 =


- 354.719,976584223621/100


- 354.719,976584223621% ≈


- 354.719,98%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
8/34.165 - 35.472/10 = - 3.547 1.365/6.833

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):
8/34.165 - 35.472/10 = - 24.238.016/6.833

Ca număr zecimal:
8/34.165 - 35.472/10 ≈ - 3.547,2

Ca procentaj:
8/34.165 - 35.472/10 ≈ - 354.719,98%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 11/34.172 - 35.482/13

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

8/34.165 - 35.472/10 = ? 19 sep, 15:36 EET (UTC +2)
20/29 - 21/35 = ? 19 sep, 15:36 EET (UTC +2)
- 322/12.125 - 34/12 = ? 19 sep, 15:36 EET (UTC +2)
11.737/364.150 - 103/3 = ? 19 sep, 15:36 EET (UTC +2)
- 42/1.278 + 35/19 = ? 19 sep, 15:36 EET (UTC +2)
19/1.519 + 29 = ? 19 sep, 15:36 EET (UTC +2)
- 19/9 - 11/9 = ? 19 sep, 15:36 EET (UTC +2)
- 3.625/26 - 170/24 = ? 19 sep, 15:36 EET (UTC +2)
25/18 + 8/27 + 15/16 - 11/22 = ? 19 sep, 15:36 EET (UTC +2)
- 18/32 + 12/49 = ? 19 sep, 15:36 EET (UTC +2)
37/15 - 36/85 = ? 19 sep, 15:36 EET (UTC +2)
67/8.119 + 25 = ? 19 sep, 15:36 EET (UTC +2)
33/14 - 42/21 = ? 19 sep, 15:36 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: