Adună fracțiile: 7/3.213 + 12 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
7/3.213 + 12

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 7/3.213 = 7/(33 × 7 × 17) = (7 : 7)/((33 × 7 × 17) : 7) = 1/459;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

7/3.213 + 12 =


1/459 + 12 =


12 + 1/459

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


12 + 1/459 = 12 1/459

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

12 + 1/459 =


(12 × 459)/459 + 1/459 =


(12 × 459 + 1)/459 =


5.509/459

Ca număr zecimal:

12 + 1/459 =


12 + 1 : 459 ≈


12,002178649237 ≈


12

Ca procentaj:

12,002178649237 =


12,002178649237 × 100/100 =


(12,002178649237 × 100)/100 =


1.200,217864923747/100


1.200,217864923747% ≈


1.200,22%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
7/3.213 + 12 = 12 1/459

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
7/3.213 + 12 = 5.509/459

Ca număr zecimal:
7/3.213 + 12 ≈ 12

Ca procentaj:
7/3.213 + 12 ≈ 1.200,22%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 9/3.222 - 23/3

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

7/3.213 + 12 = ? 18 sep, 17:14 EET (UTC +2)
- 53/34 + 13/28 = ? 18 sep, 17:14 EET (UTC +2)
21.100 - 11 = ? 18 sep, 17:14 EET (UTC +2)
18/52 + 9/29 = ? 18 sep, 17:14 EET (UTC +2)
- 109/145.580 + 67/31 = ? 18 sep, 17:14 EET (UTC +2)
- 12/22 - 6/10 = ? 18 sep, 17:13 EET (UTC +2)
27/14 + 9/25 + 24/15 + 18/25 = ? 18 sep, 17:13 EET (UTC +2)
1.619/38 - 172/22 = ? 18 sep, 17:13 EET (UTC +2)
252/6 - 371/5 = ? 18 sep, 17:13 EET (UTC +2)
23/25 - 7/15 = ? 18 sep, 17:13 EET (UTC +2)
6/108 - 5/12 = ? 18 sep, 17:13 EET (UTC +2)
11/182 + 10/104 = ? 18 sep, 17:13 EET (UTC +2)
- 9/26 + 18/49 = ? 18 sep, 17:13 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: