Adună fracțiile: 7/205 + 31 = ? Adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat

Operația (cu fracții ordinare) executată:
7/205 + 31

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 7/205 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
7 e număr prim;
205 = 5 × 41;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


31 + 7/205 = 31 7/205

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

31 + 7/205 =


(31 × 205)/205 + 7/205 =


(31 × 205 + 7)/205 =


6.362/205

Ca număr zecimal:

31 + 7/205 =


31 + 7 : 205 ≈


31,034146341463 ≈


31,03

Ca procentaj:

31,034146341463 =


31,034146341463 × 100/100 =


(31,034146341463 × 100)/100 =


3.103,414634146341/100


3.103,414634146341% ≈


3.103,41%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
7/205 + 31 = 31 7/205

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
7/205 + 31 = 6.362/205

Ca număr zecimal:
7/205 + 31 ≈ 31,03

Ca procentaj:
7/205 + 31 ≈ 3.103,41%

Cum se adună fracțiile ordinare:
11/212 + 40/10

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

14/16 - 2/8 = ? 18 sep, 17:09 EET (UTC +2)
7/205 + 31 = ? 18 sep, 17:09 EET (UTC +2)
9 - 3/5 = ? 18 sep, 17:09 EET (UTC +2)
112/677 - 18/9 = ? 18 sep, 17:09 EET (UTC +2)
41/145.341 + 1.453 = ? 18 sep, 17:09 EET (UTC +2)
- 37/20 + 13/27 = ? 18 sep, 17:09 EET (UTC +2)
32/21 - 18/31 = ? 18 sep, 17:09 EET (UTC +2)
- 26/7 - 2 = ? 18 sep, 17:09 EET (UTC +2)
359/30 + 87/57 = ? 18 sep, 17:09 EET (UTC +2)
18/27 - 7/20 = ? 18 sep, 17:09 EET (UTC +2)
100/18 - 18/13 - 14/25 = ? 18 sep, 17:09 EET (UTC +2)
- 44/2.957 - 47/2.956 = ? 18 sep, 17:09 EET (UTC +2)
15/8 - 3/5 = ? 18 sep, 17:09 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: