Scade fracțiile: 52/30 - 44/206.158 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
52/30 - 44/206.158

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 52/30 = (22 × 13)/(2 × 3 × 5) = ((22 × 13) : 2)/((2 × 3 × 5) : 2) = 26/15;


Fracția: - 44/206.158 = - (22 × 11)/(2 × 103.079) = - ((22 × 11) : 2)/((2 × 103.079) : 2) = - 22/103.079;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

52/30 - 44/206.158 =


26/15 - 22/103.079

Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 26/15


26 : 15 = 1 și rest = 11 => 26 = 1 × 15 + 11


26/15 = (1 × 15 + 11)/15 = (1 × 15)/15 + 11/15 = 1 + 11/15;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

26/15 - 22/103.079 =


1 + 11/15 - 22/103.079

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


15 = 3 × 5;


103.079 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (15; 103.079) = 3 × 5 × 103.079 = 1.546.185


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 11/15 este 1.546.185 : 15 = (3 × 5 × 103.079) : (3 × 5) = 103.079;


Pt. fracția: - 22/103.079 este 1.546.185 : 103.079 = (3 × 5 × 103.079) : 103.079 = 15;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

1 + 11/15 - 22/103.079 =


1 + (103.079 × 11)/(103.079 × 15) - (15 × 22)/(15 × 103.079) =


1 + 1.133.869/1.546.185 - 330/1.546.185 =


1 + (1.133.869 - 330)/1.546.185 =


1 + 1.133.539/1.546.185

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

1.133.539/1.546.185 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


1.133.539 = 11 × 103.049;


1.546.185 = 3 × 5 × 103.079;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


1 + 1.133.539/1.546.185 = 1 1.133.539/1.546.185

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

1 + 1.133.539/1.546.185 =


(1 × 1.546.185)/1.546.185 + 1.133.539/1.546.185 =


(1 × 1.546.185 + 1.133.539)/1.546.185 =


2.679.724/1.546.185

Ca număr zecimal:

1 + 1.133.539/1.546.185 =


1 + 1.133.539 : 1.546.185 ≈


1,733119904798 ≈


1,73

Ca procentaj:

1,733119904798 =


1,733119904798 × 100/100 =


(1,733119904798 × 100)/100 =


173,311990479794/100


173,311990479794% ≈


173,31%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
52/30 - 44/206.158 = 1 1.133.539/1.546.185

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
52/30 - 44/206.158 = 2.679.724/1.546.185

Ca număr zecimal:
52/30 - 44/206.158 ≈ 1,73

Ca procentaj:
52/30 - 44/206.158 ≈ 173,31%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 64/39 - 52/206.163

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

52/30 - 44/206.158 = ? 11 aug, 22:21 EET (UTC +2)
3 + 3/20 - 2 + 7/8 = ? 11 aug, 22:21 EET (UTC +2)
39/105.549 - 16/3 = ? 11 aug, 22:21 EET (UTC +2)
1/12 - 1/15 = ? 11 aug, 22:21 EET (UTC +2)
- 121/102.949 + 34/20 = ? 11 aug, 22:21 EET (UTC +2)
34/17 - 28/14 = ? 11 aug, 22:21 EET (UTC +2)
- 15/22 + 8/27 - 16/267 + 37/9 = ? 11 aug, 22:21 EET (UTC +2)
- 427/37 + 19 - 8/15 = ? 11 aug, 22:21 EET (UTC +2)
27/9 + 27/9 = ? 11 aug, 22:21 EET (UTC +2)
7/100 + 25 = ? 11 aug, 22:21 EET (UTC +2)
5/12 - 7/16 = ? 11 aug, 22:21 EET (UTC +2)
7/100 + 25 = ? 11 aug, 22:21 EET (UTC +2)
4/13 - 3/11 = ? 11 aug, 22:21 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: