Scade fracțiile: 19/249.161 - 26/13 - 26/21 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
19/249.161 - 26/13 - 26/21

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 19/249.161 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
19 e număr prim;
249.161 = 11 × 22.651;


Fracția: - 26/13 = - (2 × 13)/13 = - ((2 × 13) : 13)/(13 : 13) = - 2/1 = - 2;


Fracția: - 26/21 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
26 = 2 × 13;
21 = 3 × 7;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

19/249.161 - 26/13 - 26/21 =


19/249.161 - 2 - 26/21 =


- 2 + 19/249.161 - 26/21

Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: - 26/21


- 26 : 21 = - 1 și rest = - 5 => - 26 = - 1 × 21 - 5


- 26/21 = ( - 1 × 21 - 5)/21 = ( - 1 × 21)/21 - 5/21 = - 1 - 5/21;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

- 2 + 19/249.161 - 26/21 =


- 2 + 19/249.161 - 1 - 5/21 =


- 3 + 19/249.161 - 5/21

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


249.161 = 11 × 22.651;


21 = 3 × 7;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (249.161; 21) = 3 × 7 × 11 × 22.651 = 5.232.381


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 19/249.161 este 5.232.381 : 249.161 = (3 × 7 × 11 × 22.651) : (11 × 22.651) = 21;


Pt. fracția: - 5/21 este 5.232.381 : 21 = (3 × 7 × 11 × 22.651) : (3 × 7) = 249.161;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

- 3 + 19/249.161 - 5/21 =


- 3 + (21 × 19)/(21 × 249.161) - (249.161 × 5)/(249.161 × 21) =


- 3 + 399/5.232.381 - 1.245.805/5.232.381 =


- 3 + (399 - 1.245.805)/5.232.381 =


- 3 - 1.245.406/5.232.381

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

- 1.245.406/5.232.381 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


1.245.406 = 2 × 47 × 13.249;


5.232.381 = 3 × 7 × 11 × 22.651;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 3 - 1.245.406/5.232.381 = - 3 1.245.406/5.232.381

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):

- 3 - 1.245.406/5.232.381 =


( - 3 × 5.232.381)/5.232.381 - 1.245.406/5.232.381 =


( - 3 × 5.232.381 - 1.245.406)/5.232.381 =


- 16.942.549/5.232.381

Ca număr zecimal:

- 3 - 1.245.406/5.232.381 =


- 3 - 1.245.406 : 5.232.381 ≈


- 3,23801898218 ≈


- 3,24

Ca procentaj:

- 3,23801898218 =


- 3,23801898218 × 100/100 =


( - 3,23801898218 × 100)/100 =


- 323,801898218039/100


- 323,801898218039% ≈


- 323,8%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
19/249.161 - 26/13 - 26/21 = - 3 1.245.406/5.232.381

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):
19/249.161 - 26/13 - 26/21 = - 16.942.549/5.232.381

Ca număr zecimal:
19/249.161 - 26/13 - 26/21 ≈ - 3,24

Ca procentaj:
19/249.161 - 26/13 - 26/21 ≈ - 323,8%

Cum se scad fracțiile ordinare:
21/249.166 - 35/22 - 31/27

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

19/249.161 - 26/13 - 26/21 = ? 18 sep, 17:12 EET (UTC +2)
37/49 - 20/371.944 - 26/481.237 = ? 18 sep, 17:12 EET (UTC +2)
- 1 - 1/6 = ? 18 sep, 17:12 EET (UTC +2)
- 23/37 - 28/50 = ? 18 sep, 17:12 EET (UTC +2)
41/19.160 - 36/18 = ? 18 sep, 17:12 EET (UTC +2)
91/13 - 45/15 = ? 18 sep, 17:12 EET (UTC +2)
4/11 + 9/11 = ? 18 sep, 17:12 EET (UTC +2)
- 68/18 - 47/22 = ? 18 sep, 17:12 EET (UTC +2)
63/25 - 54/30 = ? 18 sep, 17:12 EET (UTC +2)
- 21/7 + 10/3 + 10/17 = ? 18 sep, 17:12 EET (UTC +2)
- 86/881 - 94/878 = ? 18 sep, 17:12 EET (UTC +2)
21/21 + 5 = ? 18 sep, 17:12 EET (UTC +2)
- 28/14 - 7/31 = ? 18 sep, 17:12 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: