Scade fracțiile: 16/3 - 22/7 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
16/3 - 22/7

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 16/3 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
16 = 24;
3 e număr prim;


Fracția: - 22/7 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
22 = 2 × 11;
7 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 16/3


16 : 3 = 5 și rest = 1 => 16 = 5 × 3 + 1


16/3 = (5 × 3 + 1)/3 = (5 × 3)/3 + 1/3 = 5 + 1/3;

Fracția: - 22/7


- 22 : 7 = - 3 și rest = - 1 => - 22 = - 3 × 7 - 1


- 22/7 = ( - 3 × 7 - 1)/7 = ( - 3 × 7)/7 - 1/7 = - 3 - 1/7;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

16/3 - 22/7 =


5 + 1/3 - 3 - 1/7 =


2 + 1/3 - 1/7

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


3 e număr prim;


7 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (3; 7) = 3 × 7 = 21


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 1/3 este 21 : 3 = (3 × 7) : 3 = 7;


Pt. fracția: - 1/7 este 21 : 7 = (3 × 7) : 7 = 3;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

2 + 1/3 - 1/7 =


2 + (7 × 1)/(7 × 3) - (3 × 1)/(3 × 7) =


2 + 7/21 - 3/21 =


2 + (7 - 3)/21 =


2 + 4/21

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

4/21 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


4 = 22;


21 = 3 × 7;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


2 + 4/21 = 2 4/21

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

2 + 4/21 =


(2 × 21)/21 + 4/21 =


(2 × 21 + 4)/21 =


46/21

Ca număr zecimal:

2 + 4/21 =


2 + 4 : 21 ≈


2,190476190476 ≈


2,19

Ca procentaj:

2,190476190476 =


2,190476190476 × 100/100 =


(2,190476190476 × 100)/100 =


219,047619047619/100 =


219,047619047619% ≈


219,05%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
16/3 - 22/7 = 2 4/21

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
16/3 - 22/7 = 46/21

Ca număr zecimal:
16/3 - 22/7 ≈ 2,19

Ca procentaj:
16/3 - 22/7 ≈ 219,05%

Cum se scad fracțiile ordinare:
27/8 - 28/10

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

19/24 - 5/11 = ? 18 sep, 16:29 EET (UTC +2)
16/3 - 22/7 = ? 18 sep, 16:29 EET (UTC +2)
- 27/46 - 36/54 = ? 18 sep, 16:29 EET (UTC +2)
23/4 - 11/2 = ? 18 sep, 16:29 EET (UTC +2)
8/37 - 3/13 = ? 18 sep, 16:29 EET (UTC +2)
- 585/29.597 + 62/17 = ? 18 sep, 16:29 EET (UTC +2)
10/3.116 - 2/5 = ? 18 sep, 16:29 EET (UTC +2)
38/112.990 + 77/26 = ? 18 sep, 16:29 EET (UTC +2)
16/15 - 2/3 = ? 18 sep, 16:29 EET (UTC +2)
- 32/15 - 65/19 = ? 18 sep, 16:28 EET (UTC +2)
12/6 - 5/20 = ? 18 sep, 16:28 EET (UTC +2)
7/12 - 13 = ? 18 sep, 16:28 EET (UTC +2)
- 48/28 - 22/11 = ? 18 sep, 16:28 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: