Scade fracțiile: 15/2 - 6/5 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
15/2 - 6/5

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 15/2 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
15 = 3 × 5;
2 e număr prim;


Fracția: - 6/5 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
6 = 2 × 3;
5 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 15/2


15 : 2 = 7 și rest = 1 => 15 = 7 × 2 + 1


15/2 = (7 × 2 + 1)/2 = (7 × 2)/2 + 1/2 = 7 + 1/2;

Fracția: - 6/5


- 6 : 5 = - 1 și rest = - 1 => - 6 = - 1 × 5 - 1


- 6/5 = ( - 1 × 5 - 1)/5 = ( - 1 × 5)/5 - 1/5 = - 1 - 1/5;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

15/2 - 6/5 =


7 + 1/2 - 1 - 1/5 =


6 + 1/2 - 1/5

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


2 e număr prim;


5 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (2; 5) = 2 × 5 = 10


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 1/2 este 10 : 2 = (2 × 5) : 2 = 5;


Pt. fracția: - 1/5 este 10 : 5 = (2 × 5) : 5 = 2;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

6 + 1/2 - 1/5 =


6 + (5 × 1)/(5 × 2) - (2 × 1)/(2 × 5) =


6 + 5/10 - 2/10 =


6 + (5 - 2)/10 =


6 + 3/10

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

3/10 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


3 e număr prim;


10 = 2 × 5;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


6 + 3/10 = 6 3/10

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

6 + 3/10 =


(6 × 10)/10 + 3/10 =


(6 × 10 + 3)/10 =


63/10

Ca număr zecimal:

6 + 3/10 =


6 + 3 : 10 =


6,3

Ca procentaj:

6,3 =


6,3 × 100/100 =


(6,3 × 100)/100 =


630/100 =


630%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
15/2 - 6/5 = 6 3/10

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
15/2 - 6/5 = 63/10

Ca număr zecimal:
15/2 - 6/5 = 6,3

Ca procentaj:
15/2 - 6/5 = 630%

Cum se adună fracțiile ordinare:
24/9 + 11/10

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

15/2 - 6/5 = ? 25 sep, 04:25 EET (UTC +2)
1 - 3/10 - 1/10 = ? 25 sep, 04:25 EET (UTC +2)
17/9 + 17/33 = ? 25 sep, 04:25 EET (UTC +2)
84/123.535 + 106 = ? 25 sep, 04:25 EET (UTC +2)
121/213 - 73/211 = ? 25 sep, 04:25 EET (UTC +2)
15/10 - 15/6 = ? 25 sep, 04:25 EET (UTC +2)
- 30/85 - 39/67 = ? 25 sep, 04:25 EET (UTC +2)
20/17 - 73/14 = ? 25 sep, 04:25 EET (UTC +2)
405/4.950 - 4/32 = ? 25 sep, 04:25 EET (UTC +2)
11/12 - 5/12 = ? 25 sep, 04:25 EET (UTC +2)
- 36/213 - 38/25 = ? 25 sep, 04:25 EET (UTC +2)
26/25 - 12/20 = ? 25 sep, 04:25 EET (UTC +2)
15/10 - 15/6 = ? 25 sep, 04:25 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: