Scade fracțiile: 123/4 - 2/3 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
123/4 - 2/3

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 123/4 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
123 = 3 × 41;
4 = 22;


Fracția: - 2/3 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
2 e număr prim;
3 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 123/4


123 : 4 = 30 și rest = 3 => 123 = 30 × 4 + 3


123/4 = (30 × 4 + 3)/4 = (30 × 4)/4 + 3/4 = 30 + 3/4;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

123/4 - 2/3 =


30 + 3/4 - 2/3

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


4 = 22;


3 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (4; 3) = 22 × 3 = 12


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 3/4 este 12 : 4 = (22 × 3) : 22 = 3;


Pt. fracția: - 2/3 este 12 : 3 = (22 × 3) : 3 = 4;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

30 + 3/4 - 2/3 =


30 + (3 × 3)/(3 × 4) - (4 × 2)/(4 × 3) =


30 + 9/12 - 8/12 =


30 + (9 - 8)/12 =


30 + 1/12

Rescriem expresia:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


30 + 1/12 = 30 1/12

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

30 + 1/12 =


(30 × 12)/12 + 1/12 =


(30 × 12 + 1)/12 =


361/12

Ca număr zecimal:

30 + 1/12 =


30 + 1 : 12 ≈


30,083333333333 ≈


30,08

Ca procentaj:

30,083333333333 =


30,083333333333 × 100/100 =


(30,083333333333 × 100)/100 =


3.008,333333333333/100


3.008,333333333333% ≈


3.008,33%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție mixtă:
123/4 - 2/3 = 30 1/12

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
123/4 - 2/3 = 361/12

Ca număr zecimal:
123/4 - 2/3 ≈ 30,08

Ca procentaj:
123/4 - 2/3 ≈ 3.008,33%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 129/11 + 7/11

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

5/12 - 7/24 = ? 18 sep, 16:22 EET (UTC +2)
123/4 - 2/3 = ? 18 sep, 16:22 EET (UTC +2)
110/31 + 28/48 = ? 18 sep, 16:22 EET (UTC +2)
12/136 + 30 = ? 18 sep, 16:22 EET (UTC +2)
6/7 - 9/14 = ? 18 sep, 16:22 EET (UTC +2)
- 8/22 - 19/14 = ? 18 sep, 16:22 EET (UTC +2)
7/8 - 8/10 = ? 18 sep, 16:22 EET (UTC +2)
1/3 - 5/24 = ? 18 sep, 16:22 EET (UTC +2)
33/179 - 184/30 = ? 18 sep, 16:22 EET (UTC +2)
15/14 - 7/38 - 15/721 - 44/9 = ? 18 sep, 16:22 EET (UTC +2)
26/2.068 + 129/13 = ? 18 sep, 16:22 EET (UTC +2)
- 8/18 - 10/18 = ? 18 sep, 16:22 EET (UTC +2)
15/27 - 5/12 = ? 18 sep, 16:21 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: