Scade fracțiile: - 39/49 - 6/13 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
- 39/49 - 6/13

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: - 39/49 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
39 = 3 × 13;
49 = 72;


Fracția: - 6/13 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
6 = 2 × 3;
13 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


49 = 72;


13 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (49; 13) = 72 × 13 = 637


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: - 39/49 este 637 : 49 = (72 × 13) : 72 = 13;


Pt. fracția: - 6/13 este 637 : 13 = (72 × 13) : 13 = 49;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

- 39/49 - 6/13 =


- (13 × 39)/(13 × 49) - (49 × 6)/(49 × 13) =


- 507/637 - 294/637 =


( - 507 - 294)/637 =


- 801/637

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

- 801/637 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


801 = 32 × 89;


637 = 72 × 13;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 801 : 637 = - 1 și rest = - 164 =>


- 801 = - 1 × 637 - 164 =>


- 801/637 =


( - 1 × 637 - 164)/637 =


- 1 - 164/637 =


- 1 164/637

Ca număr zecimal:

- 1 - 164/637 =


- 1 - 164 : 637 ≈


- 1,257456828885 ≈


- 1,26

Ca procentaj:

- 1,257456828885 =


- 1,257456828885 × 100/100 =


( - 1,257456828885 × 100)/100 =


- 125,74568288854/100 =


- 125,74568288854% ≈


- 125,75%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară negativă (numărător >= numitor):
- 39/49 - 6/13 = - 801/637

Ca fracție mixtă:
- 39/49 - 6/13 = - 1 164/637

Ca număr zecimal:
- 39/49 - 6/13 ≈ - 1,26

Ca procentaj:
- 39/49 - 6/13 ≈ - 125,75%

Cum se adună fracțiile ordinare:
48/59 + 12/19

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

- 39/49 - 6/13 = ? 25 sep, 02:49 EET (UTC +2)
- 18/33 + 16/33 = ? 25 sep, 02:49 EET (UTC +2)
- 11/10 + 38/18 = ? 25 sep, 02:49 EET (UTC +2)
66 + 1/8 - 75 + 1/2 - 80 + 3/4 = ? 25 sep, 02:49 EET (UTC +2)
4/14 - 4/16 = ? 25 sep, 02:49 EET (UTC +2)
44/69 - 14/29 = ? 25 sep, 02:49 EET (UTC +2)
4/14 - 4/16 = ? 25 sep, 02:49 EET (UTC +2)
13/30 - 13/40 = ? 25 sep, 02:49 EET (UTC +2)
5/8 - 3/14 = ? 25 sep, 02:49 EET (UTC +2)
- 28/14.742 + 41/27 = ? 25 sep, 02:49 EET (UTC +2)
15/21 - 61/52 = ? 25 sep, 02:49 EET (UTC +2)
- 736/25 - 719/25 = ? 25 sep, 02:49 EET (UTC +2)
61/4 - 34/7 = ? 25 sep, 02:49 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: