Înmulțește fracțiile: - 684/17 × - 11/14 = ? Rezultatul înmulțirii fracțiilor ordinare (simple, comune) explicat

- 684/17 × - 11/14 = ?

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

Combinăm semnele fracțiilor într-unul singur, în fața expresiei.

Semnul înmulțirii: + 1 × + 1 = + 1; + 1 × - 1 = - 1; - 1 × - 1 = + 1.

Dacă semnul e +, acesta nu se mai scrie.

- 684/17 × - 11/14 =


684/17 × 11/14

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

Fracția: 684/17 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
684 = 22 × 32 × 19;
17 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi;


Fracția: 11/14 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
11 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi;
14 = 2 × 7;


Înmulțim separat numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor:

Descompunem numerele în factori primi pt. a simplifica mai ușor fracția rezultată.

684/17 × 11/14 =


(684 × 11) / (17 × 14) =


(22 × 32 × 19 × 11) / (17 × 2 × 7) =


(22 × 32 × 11 × 19) / (2 × 7 × 17)

>> Descompune numere în factori primi, calculator online


Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc(22 × 32 × 11 × 19; 2 × 7 × 17) = 2

>> Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la CMMDC.

(22 × 32 × 11 × 19) / (2 × 7 × 17) =


((22 × 32 × 11 × 19) : 2) / ((2 × 7 × 17) : 2) =


(22 : 2 × 32 × 11 × 19)/(2 : 2 × 7 × 17) =


(2(2 - 1) × 32 × 11 × 19)/(1 × 7 × 17) =


(21 × 32 × 11 × 19)/(1 × 7 × 17) =


(2 × 32 × 11 × 19)/(1 × 7 × 17) =


(2 × 32 × 11 × 19)/(7 × 17) =


(2 × 9 × 11 × 19)/(7 × 17) =


3.762/119;

>> Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


3.762 : 119 = 31 și rest = 73 =>


3.762 = 31 × 119 + 73 =>


3.762/119 =


(31 × 119 + 73)/119 =


(31 × 119)/119 + 73/119 =


31 + 73/119 =


31 73/119

Ca număr zecimal:

31 + 73/119 =


31 + 73 : 119 ≈


31,613445378151 ≈


31,61

Ca procentaj:

31,613445378151 =


31,613445378151 × 100/100 =


(31,613445378151 × 100)/100 =


3.161,344537815126/100 =


3.161,344537815126% ≈


3.161,34%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
- 684/17 × - 11/14 = 3.762/119

Ca fracție mixtă:
- 684/17 × - 11/14 = 31 73/119

Ca număr zecimal:
- 684/17 × - 11/14 ≈ 31,61

Ca procentaj:
- 684/17 × - 11/14 ≈ 3.161,34%

Mai multe operații de acest fel:

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare:
693/24 × - 13/22


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții înmulțite

- 684/17 × - 11/14 = ? 21 ian, 23:28 EET (UTC +2)
- 7/15 × 10/3 × - 15/25 = ? 21 ian, 23:28 EET (UTC +2)
- 15/16 × - 9/22 = ? 21 ian, 23:28 EET (UTC +2)
108/25 × 105/31 = ? 21 ian, 23:28 EET (UTC +2)
- 32/47 × - 21/112 = ? 21 ian, 23:27 EET (UTC +2)
- 32/47 × - 21/112 = ? 21 ian, 23:27 EET (UTC +2)
- 32/47 × - 21/112 = ? 21 ian, 23:27 EET (UTC +2)
- 133/69 × - 46/84 = ? 21 ian, 23:27 EET (UTC +2)
419/72 × 56/430 = ? 21 ian, 23:27 EET (UTC +2)
53/11 × 18/6 = ? 21 ian, 23:27 EET (UTC +2)
39/25 × - 43/16 = ? 21 ian, 23:27 EET (UTC +2)
125/300 × 33/23 = ? 21 ian, 23:27 EET (UTC +2)
140/46 × 48/75 = ? 21 ian, 23:26 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare înmulțite de utilizatori

Înmulțirea fracțiilor. Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași. Exemplu.

Cum se înmulțesc două fracții?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:

 • ca numărător, rezultatul înmulțirii numărătorilor fracțiilor,
 • ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor fracțiilor.
 • a/b × c/d = (a × c) / (b × d)
 • a, b, c, d sunt numere întregi;
 • dacă perechile (a × c) și (b × d) nu sunt numere coprime, adică au factori primi comuni, fracția rezultată trebuie simplificată.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • Dacă e cazul, simplifică fiecare fracție.
 • Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • Descompune în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor simplificate.
 • Descompune numere în factori primi, calculator online
 • La numărătorul fracției rezultate vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • La numitorul fracției rezultate vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • Simplifică factorii primi comuni care apar la numărătorul și la numitorul fracției rezultate.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • Dacă fracția rezultată e supraunitară (fără a lua în considerare semnul, numărătorul e mai mare decât numitorul), aceasta poate fi rescrisă sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.
 • Rescrie fracții supraunitare sub forma de fracții mixte.
 • Înmulțește fracții ordinare online, cu explicații.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se înmulțesc fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare:

(1) Ce este o fracție? Tipuri de fracții. Cum se compară fracțiile?


(2) Schimbări de formă, amplificarea și simplificarea fracțiilor


(3) Cum se simplifică fracțiile? Cel mai mare divizor comun, CMMDC


(4) Cum se compară două fracții cu numărători și numitori diferiți


(5) Cum se sortează (ordonează) crescător mai multe fracții


(6) Adunarea fracțiilor matematice ordinare (simple)


(7) Scăderea fracțiilor matematice ordinare (simple)


(8) Înmulțirea fracțiilor ordinare (simple)


(9) Fracții, teorie: numere raționale