Înmulțește fracții, calculator online: rezultatul înmulțirii explicat

Șirul introdus trebuie să conțină fracții numerice ordinare (numărătorul și numitorul fiecărei fracții să fie numere întregi)

Înmulțește fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții înmulțite

45/1.049 × - 23/91 = ? 20 oct, 22:32 EET (UTC +2)
11/13 × 3/11 = ? 20 oct, 22:32 EET (UTC +2)
3/8 × 240 = ? 20 oct, 22:32 EET (UTC +2)
3/5 × 3/4 × 40 = ? 20 oct, 22:32 EET (UTC +2)
- 18/7 × 18/4 × 21/12 = ? 20 oct, 22:32 EET (UTC +2)
- 67/39 × 127/32 × - 55/34 = ? 20 oct, 22:32 EET (UTC +2)
- 85/42 × - 128/53 = ? 20 oct, 22:32 EET (UTC +2)
45/1.049 × - 23/91 = ? 20 oct, 22:32 EET (UTC +2)
- 31/67 × 39/157 = ? 20 oct, 22:32 EET (UTC +2)
- 25/19 × 27/10 = ? 20 oct, 22:32 EET (UTC +2)
- 19/11 × 9/26 = ? 20 oct, 22:32 EET (UTC +2)
16/36 × 4 = ? 20 oct, 22:31 EET (UTC +2)
- 90/34 × - 42/84 = ? 20 oct, 22:31 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare înmulțite de utilizatori

Înmulțirea fracțiilor. Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași. Exemplu.

Cum se înmulțesc două fracții?

În urma înmulțirii fracțiilor ordinare, fracția rezultată va avea:

 • ca numărător, rezultatul înmulțirii numărătorilor fracțiilor,
 • ca numitor, rezultatul înmulțirii tuturor numitorilor fracțiilor.
 • a/b × c/d = (a × c) / (b × d)
 • a, b, c, d sunt numere întregi;
 • dacă perechile (a × c) și (b × d) nu sunt numere coprime, adică au factori primi comuni, fracția rezultată trebuie simplificată.

Cum se înmulțesc fracțiile ordinare? Pași.

 • Dacă e cazul, simplifică fiecare fracție.
 • Simplifică fracții ordinare, cu explicații.
 • Descompune în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor simplificate.
 • Descompune numere în factori primi, calculator online
 • La numărătorul fracției rezultate vom scrie numărătorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • La numitorul fracției rezultate vom scrie numitorii tuturor fracțiilor, descompuși în factori primi, sub formă de înmulțire, dar fără a efectua operația.
 • Simplifică factorii primi comuni care apar la numărătorul și la numitorul fracției rezultate.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numărător.
 • Efectuează înmulțirea factorilor primi rămași la numitor.
 • Fracția rezultată nu mai trebuie simplificată, din moment ce am simplificat deja toți factorii primi comuni.
 • Dacă fracția rezultată e supraunitară (fără a lua în considerare semnul, numărătorul e mai mare decât numitorul), aceasta poate fi rescrisă sub forma unei fracții mixte, formată dintr-un întreg și o fracție subunitară de același semn.
 • Rescrie fracții supraunitare sub forma de fracții mixte.
 • Înmulțește fracții ordinare online, cu explicații.

Un exemplu de înmulțire a trei fracții ordinare, cu explicații:

 • 6/90 × 80/24 × 30/75 = ?
 • Descompunem în factori primi numărătorii și numitorii fracțiilor și simplificăm fracțiile inițiale.
  • 6/90 = (2 × 3) / (2 × 32 × 5) = ((2 × 3) : (2 × 3)) / ((2 × 32 × 5) : (2 × 3)) = 1/(3 × 5) = 1/15
  • 80/24 = (24 × 5) / (23 × 3) = ((24 × 5) : (23)) / ((23 × 3) : (23)) = (2 × 5)/3 = 10/3
  • 30/75 = (2 × 3 × 5) / (3 × 52) = ((2 × 3 × 5) : (3 × 5)) / ((3 × 52) : (3 × 5)) = 2/5
 • La acest moment, fracțiile sunt simplificate, iar numărătorii și numitorii descompuși în produse de factori primi:
  • 6/90 × 80/24 × 30/75 = 1/(3 × 5) × (2 × 5)/3 × 2/5
 • Înmulțim numărătorii și respectiv numitorii fracțiilor, eliminând factorii primi comuni:
  • 1/(3 × 5) × (2 × 5)/3 × 2/5
  • = (1 × 2 × 5 × 2) / (3 × 5 × 3 × 5)
  • = (1 × 2 × 2 × 5) / (3 × 3 × 5 × 5)
  • = (1 × 2 × 2 × 5) / (3 × 3 × 5 × 5)
  • = (2 × 2) / (3 × 3 × 5)
  • = 4/45

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: