Compară și ordonează crescător cele două fracții ordinare, care e mai mare: 5/32 vs. 1/4. Fracții ordinare comparate și ordonate crescător, rezultat explicat mai jos

Operația de comparare a fracțiilor:
5/32 vs. 1/4

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

5/32 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
5 e număr prim;
32 = 25;


1/4 deja simplificată la forma cea mai simplă;
numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
1 nu poate fi descompus în alți factori primi;
4 = 22;


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Pentru a sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Amplifică fracția care are numărătorul egal cu 1


Multiplică numărătorul și numitorul cu același număr:


1/4 = (5 × 1)/(5 × 4) = 5/20;


Fracțiile au numărători egali, le comparăm numitorii.

O fracție pozitivă e cu atât mai mare cu cât are numitorul mai mic.

::: Operația de comparare :::
Răspuns final:

Fracțiile ordonate crescător:
5/32 < 5/20

Fracțiile inițiale ordonate crescător:
5/32 < 1/4

Compară și sortează în ordine crescătoare fracțiile:
1/4 vs. 8/9


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; < mai mic decât;

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții comparate și sortate în ordine crescătoare

5/32 < 1/4 24 sep, 03:58 EET (UTC +2)
3/5 < 6/7 24 sep, 03:57 EET (UTC +2)
9/21 < 1/2 24 sep, 03:57 EET (UTC +2)
4/11 < 4/9 < 4/7 < 4/5 24 sep, 03:57 EET (UTC +2)
36/60 < 46/63 24 sep, 03:57 EET (UTC +2)
1/3 < 9/9 24 sep, 03:57 EET (UTC +2)
1/9 < 145/1000 24 sep, 03:57 EET (UTC +2)
2/3 < 11/12 24 sep, 03:57 EET (UTC +2)
9/64 < 9/32 24 sep, 03:57 EET (UTC +2)
25/47 < 25/44 < 34/49 24 sep, 03:57 EET (UTC +2)
- 768/39 < - 1039/54 < - 629/47 < - 185/51 < - 80/51 < - 71/46 24 sep, 03:57 EET (UTC +2)
4/6 < 8/5 24 sep, 03:57 EET (UTC +2)
- 12/13 < - 14/23 24 sep, 03:57 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții comparate
vezi mai mult... fracții sortate

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: