Compară și sortează în ordine crescătoare cele două fracții ordinare, care este mai mare: 11/169 și 9/26. Fracții ordinare comparate și ordonate în ordine crescătoare, rezultat explicat mai jos

Compară: 11/169 și 9/26

Pentru a compara și sorta mai multe fracții, acestea trebuie să aibă fie același numitor fie același numărător.

Operația de comparare a fracțiilor:
11/169 și 9/26

Simplificăm operația
Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă:

Prin scăderea valorilor numărătorilor și numitorilor fracțiilor calculele sunt mai ușor de efectuat.


Pentru a simplifica de tot o fracție, la forma echivalentă cea mai simplă: împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC.


Link intern » Simplifică fracții complet, la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă (cel mai mic numărător și numitor posibil), calculator online


11/169 e deja complet simplificată, la forma cea mai simplă, ireductibilă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
11 este număr prim.
169 = 132

9/26 e deja complet simplificată, la forma cea mai simplă, ireductibilă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni:
9 = 32
26 = 2 × 13

Pentru a compara și sorta fracțiile, le aducem la același numărător.

Pentru a aduce fracțiile la același numărător, trebuie să:

1) calculăm acest numărător comun


2) apoi să calculăm factorul de amplificare al fiecărei fracții


3) la final să aducem fracțiile la același numărător prin amplificarea lor la forme echivalente, toate având același numărător comun

Calculăm numărătorul comun

Numărătorul comun nu este altceva decât cel mai mic multiplu comun (CMMMC) al numărătorilor fracțiilor.


CMMMC va fi numărătorul comun al fracțiilor comparate.


Pentru a calcula CMMMC, avem nevoie de descompunerea în factori primi a numărătorilor:


11 este număr prim.


9 = 32


Înmulțim toți factorii primi unici, astfel: dacă sunt factori primi care se repetă îi luăm doar o singură dată, și doar pe aceia care au cel mai mare exponent.


Link extern » Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numerelor, calculator online

Link extern » [EN] Calculate LCM, the least common multiple of numbers, online calculator


CMMMC (11, 9) = 32 × 11 = 99


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții.


11/169 : 99 : 11 = (32 × 11) : 11 = 9


9/26 : 99 : 9 = (32 × 11) : 32 = 11Aducem fracțiile la același numărător comun:

Amplificăm fiecare fracție în parte: îi înmulțim atât numărătorul cât și numitorul cu factorul ei de amplificare, calculat la punctul 2, mai sus.


În acest fel toate fracțiile vor avea același numărător:11/169 = (9 × 11)/(9 × 169) = 99/1.521


9/26 = (11 × 9)/(11 × 26) = 99/286


Fracțiile au același numărător, comparați-le numitorii.

Cu cât numitorul este mai mare, cu atât fracția pozitivă este mai mică.


Cu cât numitorul este mai mare, cu atât fracția negativă este mai mare.


::: Operația de comparare a fracțiilor :::
Răspuns final:

Fracțiile sortate în ordine crescătoare:
99/1.521 < 99/286

Fracțiile inițiale sortate în ordine crescătoare:
11/169 < 9/26

Cum sunt scrise numerele pe site-ul nostru web: punctul '.' e folosit ca separator de mii; virgula ',' e folosită ca separator zecimal; numerele sunt rotunjite la maximum 12 zecimale (dacă e cazul). Setul de simboluri utilizate pe site-ul nostru: / linia fracției; : împărțire; × înmulțire; + plus (adunarea); - minus (scăderea); = egal; ≈ aproximativ egal.

Alte operații de același fel

Compară și sortează fracțiile în ordine crescătoare:
- 11/169 și - 20/176

Compară și sortează fracții ordinare, calculator online:

Cele mai recente fracții ordinare comparate și sortate în ordine crescătoare

Teorie: compararea fracțiilor ordinare

Cum se compară două fracții?

1. Fracții de semn diferit:

 • Orice fracție pozitivă e mai mare decât orice fracție negativă:
 • ex: 4/25 > - 19/2

2. O fracție subunitară, alta supraunitară:

 • Orice fracție pozitivă supraunitară e mai mare decăt orice fracție pozitivă echiunitară, care la rândul ei e mai mare decât orice fracție pozitivă subunitară:
 • ex: 44/25 > 1 > 19/200
 • Orice fracție negativă supraunitară e mai mică decăt orice fracție negativă echiunitară, care la rândul ei e mai mică decât orice fracție negativă subunitară:
 • ex: - 44/25 < -1 < - 19/200

3. Fracții cu numărători egali dar și cu numitori egali:

 • Fracțiile sunt egale:
 • ex: 89/50 = 89/50

4. Fracții cu numărători diferiți dar cu numitori egali:

 • Fracții pozitive: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mare:
 • ex: 74/25 > 49/25
 • Fracții negative: se compară numărătorii, fracția mai mare e cea care are numărătorul mai mic:
 • ex: - 19/25 < - 17/25

5. Fracții cu numitori diferiți dar numărători egali

 • Fracții pozitive: se compară numitorii, fracția mai mare e cea care are numitorul mai mic:
 • ex: 24/25 > 24/26
 • Fracții negative: se compară numitorii, fracția mai mare este cea care are numitorul mai mare:
 • ex: - 17/25 < - 17/29

6. Fracții cu numitori și numărători diferiți

Mai multe despre fracțiile ordinare / teorie: