9/323 - 20/10 = ? Scăderea fracțiilor ordinare, calculator online, cum se face operația de scădere explicat în detaliu. Răspunsul, scris în patru moduri. Ca fracție supraunitară (improprie) negativă (numărătorul >= numitorul). Ca fracție mixtă. Ca număr zecimal. Ca procentaj.

9/323 - 20/10 = ?

Simplificăm operația

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă:

Pentru a simplifica de tot o fracție, la forma echivalentă cea mai simplă: împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC.


* De ce încercăm să simplificam fracțiile?


Prin scăderea valorilor numărătorilor și numitorilor fracțiilor calculele sunt mai ușor de efectuat.


O fracție complet simplificată este una cu cel mai mic numărător și numitor posibil, una care nu mai poate fi simplificată și se numește fracție ireductibilă.

* * *

Fracția: 9/323 este deja complet simplificată, la forma cea mai simplă, ireductibilă.
Numătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
9 = 32
323 = 17 × 19
CMMDC (32; 17 × 19) = 1


Fracția: - 20/10 = - (22 × 5)/(2 × 5) = - ((22 × 5) : (2 × 5))/((2 × 5) : (2 × 5)) = - 2/1 = - 2Rescriem operația simplificată echivalentă:

9/323 - 20/10 =


9/323 - 2 =


- 2 + 9/323

Rescrie rezultatul intermediar

Ca fracție supraunitară (improprie) negativă:
(numărătorul >= numitorul)

O fracție supraunitară: valoarea numărătorului este mai mare decât sau egală cu valoarea numitorului.


- 2 + 9/323 =


( - 2 × 323)/323 + 9/323 =


( - 2 × 323 + 9)/323 =


- 637/323

Ca fracție mixtă (numit și număr mixt):

O fracție mixtă: un număr întreg și o fracție subunitară, ambele având același semn.


O fracție subunitară: valoarea numărătorului este mai mică decât valoarea numitorului.


Împarte numărătorul la numitor și notează câtul și restul împărțirii, așa cum se vede mai jos:


- 637 : 323 = - 1 și restul = - 314 ⇒


- 637 = - 1 × 323 - 314 ⇒


- 637/323 =


( - 1 × 323 - 314)/323 =


( - 1 × 323)/323 - 314/323 =


- 1 - 314/323 =


- 1 314/323

Ca număr zecimal:

Pur și simplu împarte numărătorul la numitor, fără rest, după cum se vede mai jos:


- 1 - 314/323 =


- 1 - 314 : 323 ≈


- 1,97213622291 ≈


- 1,97

Ca procentaj:

O valoare procentuală p% este egală cu fracția: p/100, pentru orice număr zecimal p. Trebuie așadar să schimbăm forma numărului obținut mai sus, pentru a avea un numitor de 100.


Pentru a face asta, înmulțim numărul cu fracția 100/100.


Valoarea fracției 100/100 = 1, deci înmulțind numărul cu această fracție rezultatul nu se schimbă, ci doar forma.


- 1,97213622291 =


- 1,97213622291 × 100/100 =


( - 1,97213622291 × 100)/100 =


- 197,213622291022/100


- 197,213622291022% ≈


- 197,21%Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară (improprie) negativă:
(numărătorul >= numitorul)
9/323 - 20/10 = - 637/323

Ca fracție mixtă (numit și număr mixt):
9/323 - 20/10 = - 1 314/323

Ca număr zecimal:
9/323 - 20/10 ≈ - 1,97

Ca procentaj:
9/323 - 20/10 ≈ - 197,21%

Cum sunt scrise numerele pe site-ul nostru web: punctul '.' e folosit ca separator de mii; virgula ',' e folosită ca separator zecimal; numerele sunt rotunjite la maximum 12 zecimale (dacă e cazul). Setul de simboluri utilizate pe site-ul nostru: / linia fracției; : împărțire; × înmulțire; + plus (adunarea); - minus (scăderea); = egal; ≈ aproximativ egal.

Mai multe operații de acest fel:

Cum se adună fracțiile ordinare:
- 15/328 + 30/13

Adună fracții ordinare, calculator online:

Adunări de fracții: cele mai recente fracții care au fost adunate de utilizatori

Adună fracțiile: 9/323 - 20/10 = ? 22 feb, 04:19 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: 145/221.160 - 12.166/294 - 333/10 - 159/332.168 + 404/17 + 152/428 - 165/458 + 167/20 = ? 22 feb, 04:19 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: 208/372.227 + 700/6.236 - 718.204/697.193 + 749/8.209 - 764/23 + 328.238/25 = ? 22 feb, 04:19 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: 300/188.233 - 332/32 - 183/317 + 195/277.198 - 338/34 + 198/276.219 + 270.219/285 - 221/300 + 209/274.213 + 300/25 + 193/309 = ? 22 feb, 04:19 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: 91/154 + 92/172 - 101/182 - 283.113/323.125 - 382/7 - 110/402 + 95/57 = ? 22 feb, 04:19 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: - 16.183/236.191 - 267/21.173 - 264/6 - 160/301 - 136/292.179 - 281/10.197 + 270.167 - 248/7 + 16 = ? 22 feb, 04:19 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: - 67/104 - 65/9.362 + 102/7 - 59/107 - 66/6.778 - 128/21 + 62/116 - 9.161/11.865 + 8.794/10 + 135/38 + 68/11.958 + 128.491/12 = ? 22 feb, 04:19 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: 136/24.435 + 597.144/584.139 + 594.165/628 + 122/623.135 - 469/11 - 103/450.123 + 447.126/455.118 + 22.532/14 - 222.135/21.525 = ? 22 feb, 04:19 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: 165/259.165 + 240.160/270.186 + 275.156/280 + 182/341 - 185/337 + 135/359 - 157/375.165 - 429/11 - 154/416.158 + 466/11 + 173 = ? 22 feb, 04:19 EET (UTC +2)
Adună fracțiile: 148/253 + 133/240 + 153/227 + 129/245 - 146/233 - 151/250 - 129/238 - 135/237 + 176/258 + 147/260 + 169/279 - 167/265 + 166 = ? 22 feb, 04:19 EET (UTC +2)
Toate operațiile de adunare a fracțiilor

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.


Citește restul articolului, aici > Cum se adună fracțiile obișnuite

Mai multe despre fracțiile ordinare / teorie: