9/10 + 2/100 = ? Calculator pentru adunarea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultat explicat pas cu pas

9/10 + 2/100 = ?

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Pentru a simplifica o fracție: împarte atât numărătorul cât și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC.

Fracția: 9/10 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
9 = 32;
10 = 2 × 5;
cmmdc (32; 2 × 5) = 1;


Fracția: 2/100 = 2/(22 × 52) = (2 : 2)/((22 × 52) : 2) = 1/50;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

9/10 + 2/100 =


9/10 + 1/50

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor:

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor cu care lucrăm.

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


10 = 2 × 5;


50 = 2 × 52;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (10; 50) = 2 × 52 = 50


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții.


Pt. fracția: 9/10 este 50 : 10 = (2 × 52) : (2 × 5) = 5;


Pt. fracția: 1/50 este 50 : 50 = 1;


Aducem fracțiile la același numitor:

Amplificăm fiecare fracție în parte - înmulțim atât numărătorul cât și numitorul cu factorul de amplificare.


Apoi lucrăm doar cu numărătorii fracțiilor.


9/10 + 1/50 =


(5 × 9)/(5 × 10) + (1 × 1)/(1 × 50) =


45/50 + 1/50 =


(45 + 1)/50 =


46/50


Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

Pentru a simplifica o fracție: împarte atât numărătorul cât și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC.

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC.

Numărător și numitor - descompunerea în factori primi:


46 = 2 × 23;


50 = 2 × 52;


Calculează cel mai mare divizor comun al numărătorului și numitorului, CMMDC, luând toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici:

cmmdc (46; 50) = cmmdc (2 × 23; 2 × 52) = 2;


Fracția ordinară poate fi simplificată.

Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

46/50 =


(2 × 23)/(2 × 52) =


((2 × 23) : 2)/((2 × 52) : 2) =


23/52 =


23/25


Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

46/50 =


23/25


Rescriem fracția

Ca număr zecimal:

23/25 =


23 : 25 =


0,92

Ca procentaj:

0,92 =


0,92 × 100/100 =


(0,92 × 100)/100 =


92/100 =


92%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă (numărător < numitor):
9/10 + 2/100 = 23/25

Ca număr zecimal:
9/10 + 2/100 = 0,92

Ca procentaj:
9/10 + 2/100 = 92%

Mai multe operații de acest fel:

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 13/16 - 9/106


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

9/10 + 2/100 = ? 16 aug, 09:53 EET (UTC +2)
- 22/5.877 - 714.097/16 = ? 16 aug, 09:53 EET (UTC +2)
58/124 - 78/107 = ? 16 aug, 09:53 EET (UTC +2)
54/757 + 22/13 = ? 16 aug, 09:52 EET (UTC +2)
- 29/19 - 20/976 = ? 16 aug, 09:52 EET (UTC +2)
27/184 - 187/45 = ? 16 aug, 09:52 EET (UTC +2)
- 34/60 + 63/41 = ? 16 aug, 09:52 EET (UTC +2)
47/33 + 51/25 = ? 16 aug, 09:52 EET (UTC +2)
19/28 + 21/32 = ? 16 aug, 09:52 EET (UTC +2)
14/153 - 171/23 = ? 16 aug, 09:52 EET (UTC +2)
13/62 - 112/32 = ? 16 aug, 09:52 EET (UTC +2)
- 27/1.836 + 16 = ? 16 aug, 09:52 EET (UTC +2)
29/64 - 34/53 = ? 16 aug, 09:52 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare:

(1) Ce este o fracție? Tipuri de fracții. Cum se compară fracțiile?


(2) Schimbări de formă, amplificarea și simplificarea fracțiilor


(3) Cum se simplifică fracțiile? Cel mai mare divizor comun, CMMDC


(4) Cum se compară două fracții cu numărători și numitori diferiți


(5) Cum se sortează (ordonează) crescător mai multe fracții


(6) Adunarea fracțiilor matematice ordinare (simple)


(7) Scăderea fracțiilor matematice ordinare (simple)


(8) Înmulțirea fracțiilor ordinare (simple)


(9) Fracții, teorie: numere raționale