8/18 - 5/27 = ? Calculator pentru scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), rezultatul explicat în detaliu

Operația (cu fracții ordinare) executată:
8/18 - 5/27

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 8/18 = 23/(2 × 32) = (23 : 2)/((2 × 32) : 2) = 4/9;


Fracția: - 5/27 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
5 e număr prim;
27 = 33;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

8/18 - 5/27 =


4/9 - 5/27

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


9 = 32;


27 = 33;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (9; 27) = 33 = 27


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 4/9 este 27 : 9 = 33 : 32 = 3;


Pt. fracția: - 5/27 este 27 : 27 = 1;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

4/9 - 5/27 =


(3 × 4)/(3 × 9) - (1 × 5)/(1 × 27) =


12/27 - 5/27 =


(12 - 5)/27 =


7/27

Simplificăm fracția la forma echivalentă cea mai simplă:

7/27 deja simplificată la forma cea mai simplă.


Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


Descompunerea lor în factori primi:


7 e număr prim;


27 = 33;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracția

Ca număr zecimal:

7/27 =


7 : 27 ≈


0,259259259259 ≈


0,26

Ca procentaj:

0,259259259259 =


0,259259259259 × 100/100 =


(0,259259259259 × 100)/100 =


25,925925925926/100


25,925925925926% ≈


25,93%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă (numărător < numitor):
8/18 - 5/27 = 7/27

Ca număr zecimal:
8/18 - 5/27 ≈ 0,26

Ca procentaj:
8/18 - 5/27 ≈ 25,93%

Cum se scad fracțiile ordinare:
- 17/25 - 8/34

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Adună fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții matematice ordinare (simple) adunate

8/18 - 5/27 = ? 02 iun, 14:08 EET (UTC +2)
7/2 + 8/4 + 3/6 = ? 02 iun, 14:08 EET (UTC +2)
- 2.349/5.626 - 19.506/5.620 = ? 02 iun, 14:08 EET (UTC +2)
7/2 + 8/4 + 3/6 = ? 02 iun, 14:07 EET (UTC +2)
13/4 + 21/8 + 7 + 8 + 7 + 8 = ? 02 iun, 14:07 EET (UTC +2)
1/2 - 7/414 = ? 02 iun, 14:07 EET (UTC +2)
4/10 + 2/25 = ? 02 iun, 14:07 EET (UTC +2)
2/97 + 12 = ? 02 iun, 14:07 EET (UTC +2)
5/7 + 11/4 = ? 02 iun, 14:07 EET (UTC +2)
- 1 + 5/6 = ? 02 iun, 14:07 EET (UTC +2)
- 61/2.137 + 15 = ? 02 iun, 14:07 EET (UTC +2)
- 67/93 - 59/9.524 + 5 - 20/15 = ? 02 iun, 14:06 EET (UTC +2)
8/78 + 7 = ? 02 iun, 14:05 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți adunate

Adunarea fracțiilor: teorie, pași și exemplu practic, explicat. Cum se adună fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd adunăm fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se adună fracții ordinare care au același numitor?

 • Adună pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de adunare de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 + 5/18 = (3 + 4 + 5)/18 = 12/18;

 • Am adunat pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 + 5 = 12;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 12/18 = (12 : 6)/(18 : 6) = 2/3.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 12/18

B. Pentru a aduna fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor, la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Adună fracțiile:

  • Pentru a aduna fracțiile adună numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se adună fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: